Inrikes

Jobben måste försvaras

Publicerad i
#1
Lästid 2 min

Kamprörelse krävs mot arbetslöshet och nollbud

Det krävs en kamprörelse för att stoppa den hotande massarbetslösheten. Under 2010 beräknas nära elva procent stå utan jobb i Sverige. I Västerbotten var 13 300 personer öppet arbetslösa eller i åtgärder i december. De flesta bedömare tror att arbetslösheten kommer att bita sig fast på en ny och högre nivå. Arbetare och ungdomar får betala kapitalismens kris.

Värst drabbas de unga. Arbetslösheten för 15–24-åringar riskerar att överskrida 30 % under året. En annan grupp som drabbas hårt är invandrare. Totalt beräknas 21 miljoner timmar arbetskraft går till spillo, varje vecka, p g a arbetslöshet. Ett fruktansvärt slöseri.

Arbetsgivarnas nollbud måste slås tillbaka. Med krisen som förevändning erbjuds arbetare och tjänstemän nollbud på central nivå. Istället vill arbetsgivarna att alla förhandlingar ska föras lokalt – något som kommer att leda till ökade löneskillnader! Dessutom passar arbetsgivarna på att säga upp fast anställda – för att ersätta dem med inhyrd personal ”vid behov”. Ett lokalt exempel är Ålö som försökte ta in bemanningsföretag. Här tvingades företaget att backa. Striderna kommer att hårdna vad gäller jobb, löner och villkor.

En kamprörelse måste byggas för att slå tillbaka. Och det finns pengar. Vinsten i de ca 70 största börsföretagen uppgick i fjol till nära 280 miljarder kr! 100 000-tals personer kan anställas inom vård-skola-omsorg och industri. Tonen mellan Reinfeldt och Sahlin kan verka hård. Men varken regering eller opposition ifrågasätter marknadens krav på nedskärningar, privatiseringar eller arbetsvillkor. Inget av blocken kan garantera alla ett anständigt liv. Därför måste en landsomfattande proteströrelse byggas: missnöjet måste bindas samman och arbetarna måste omvandla facken till demokratiska kämpande organisationer. Detta för att försvara jobb och välfärd. En sådan kamprörelse vore också ett steg mot ett nytt Arbetarparti. En röst på Rättvisepartiet Socialisternas Enhetslista (nuvarande Arbetarpartiet) i höstens val är också en viktig del i försvaret av jobb och välfärd.

Redan hösten 2008 startade vi Kampanjen För Jobb.

I detta nummer kan du läsa om vårt arbete: för jobb och bättre miljö, mot rasism och pamparnas skrytprojekt i Umeå.

 

Lämna en kommentar