Inrikes

Trendbrott – men hur?

Publicerad i
#1
Lästid 2 min

Trots att Sverige står för en mycket liten del av utsläppen av växthusgaser i världen krävs det en rejäl minskning även här.

För att minska utsläppen på snabbaste sätt krävs kunskap om vilka sektorer som står för de största utsläppen. En sammanställning av situationen i Sverige kan ses i tabellen här nedan.

Utsläpp växthusgaser i Sverige 2008

Industri – 17 milj ton
Transporter, inrikes – 21 milj ton
Transporter, internationella – 9 milj ton
Bostäder/lokaler – 2 milj ton
El och värme – 7 milj ton
Jordbruk – 10 milj ton
Övrigt – 7 milj ton
(räknat i koldioxidekvivalenter)

Som tabellen visar är transporter och industri dominerande när det gäller utsläpp. Därefter följer jordbruket. Det är inom dessa sektorer som det finns mest att hämta för att minska utsläppen. Det handlar om att effektivisera produktionen och att minska beroendet av fossil energi.

Användning av fossil energi
Inom flera sektorer har användningen av fossila bränslen minskat, vilket bidragit till att minska utsläppen. Bostadssektorn är ett tydligt exempel. Där har andelen fossila bränslen som används minskat från 36 till 5 % under 25 år. Inom industrin har andelen fossila bränslen minskat från 37 till 24 % under samma period. Transportsektorn utgör ett undantag. Där har andelen legat still runt 95 % under hela 25-årsperioden!
Även när det gäller den totala användningen av fossil energi sticker transportsektorn ut. Medan användningen av fossil energi inom industri och bostäder minskat med 35 respektive 88 %, sedan början av 1980-talet, har transportsektorn ökat sin användning – med hela 50%! År 2008 stod transportsektorn för 65 % av all användning av energi från fossila bränslen i hela Sverige – och den andelen ökar.

För att klara kapplöpningen mot miljöklockan måste den existerande fossila strukturen utnyttjas, fast på ett mer miljövänligt sätt. Detta sätter fokus på transportsektorn. Hela infrastrukturen – råvara, frakt, bensinstationer, fordon och motorer – domineras av fossila bränslen och teknik. Om utsläppen av växthusgaser i Sverige ska minska påtagligt är det av avgörande betydelse att användningen av fossil energi börjar minska även inom transportsektorn. De miljövänligare alternativ som finns till bensin och diesel måste tas i bruk i masskala. Parallellt med detta krävs energisparande åtgärder, t ex inom industrin, samt massproduktion av förnyelsebar energi.

Lämna en kommentar