Ledare

Militärens ubåtsjakt präglade samhällsklimatet under 1980-talet

Publicerad i
#18
Lästid 3 min

Det är omöjligt att undgå militärens avgörande politiska roll i länder som Egypten, Tunisien och Libyen. Men även i Sverige är det omöjligt att undgå militärens politiska roll under 80-talet. Detta genom marinens u-båtsjakter – som kom att stegra hatet mot Olof Palme, ända fram till mordet. Palme var Sveriges statsminister, socialdemokraternas ledare och landets internationellt mest kände politiker.

Mordet sände chockvågor runt om i världen. Landssorg utlystes bland annat i Kuba, Nicaragua och Vietnam. I Sverige var chocken och förstämningen enorm. Vägen för begravningståget kantades av tiotusentals sörjande. Miljoner följde begravningståget via TV. Den hyllning som gavs Olof Palme präglades av chock och sorg. Men hyllningen var också en väldig manifestation av arbetarrörelsens styrka. Många såg på mordet som en attack även på det samhällsbygge fackföreningarna och socialdemokratin genomfört. Ett bygge värt att försvara.

Mordet hade föregåtts av en hatkampanj mot Palme som saknar motstycke i svensk historia. Olof Palme blev statsminister och S-partiledare 1969. Men motviljan hade pyrt länge inom borgerligheten. Detta ända sedan slutet på 1950-talet då Palme blev en av dåvarande statsminister Tage Erlanders närmaste medarbetare. Olof Palme kom från en överklassfamilj. Därför, enligt borgerligheten, en klassförrädare eftersom han anslutit sig till socialdemokratin. Borgerlighetens hat mot Palme intensifierades då han – delvis av taktiska skäl – tog ställning mot USA:s krig i Vietnam. Ett tal av Palme julen 1972 riktat mot USA:s bombningar av Nordvietnam resulterade i att USA tog hem sin ambassadör. Många storföretag ansåg att Palme därmed saboterade deras affärer med USA. Men det var efter S-valsegern 1982 som det besinningslösa hatet mot Palme slog ut i full blom.

Borgerligheten angrep S på två fronter – via staten och kapitalet. Bankernas och storföretagen drog samman folk från hela landet till en jättelik demonstration i Stockholm den 4 oktober 1983. Denna 4-oktoberrörelse riktade sig främst mot LO-fackens och S förslag till löntagarfonder, vars syfte ursprungligen var att ge löntagarna makt över företagen, via aktier. 4-oktoberrörelsen samlade 75 000 deltagare och stärkte självförtroendet hos borgerligheten. Liksom hos de högerextrema. Det andra angreppet utgjordes av hur u-båtsjakterna utnyttjades politiskt. U-båtsjakterna påverkade stämningen i hela samhället och militärens politiska roll var uppenbar. Deras tal om förrädare sökte ett ansikte: Olof Palmes. Ingen svensk individ – politiker eller privatperson – har utsatts för något som ens påminner om det hat Palme fick utstå. Det var i denna atmosfär som mordet genomfördes.

Mordet innebar att högerkrafterna stärktes. Vid tidpunkten för mordet vann en fackligt förankrad vänster terräng bl a bland traditionella socialdemokrater. Rörelsen fick namnet Dalauppropet. Denna rörelse, som riktade stark kritik mot S-regeringens politik och mot Palme själv, dog tillsammans med Olof Palme.

Lämna en kommentar