Internationellt

Olyckan i Fukushima en av historiens värsta

Publicerad i
#19
Lästid 2 min

Den 11 mars inträffade den kraftfullaste jordbävningen i Japans historia. En uppåt 20 meter hög tsunami skapades vilken sköljde bort hela samhällen. I skrivande stund är över 21 000 människor konstaterade döda eller saknade.

Detta har dock till stor del hamnat i skuggan av olyckan på kärnkraftsverket Fukushima Daiichi, som i dagsläget betecknas som lika allvarlig som Harrisburgolyckan 1979.

Tsunamin slog ut reservgeneratorer
Reaktorerna på Fukushima stängdes av automatiskt i samband med jordbävningen. Men eftersom kärnbränsle producerar stora mängder värme även efter en avstängning behövdes fortsatt nedkylning. Den tsunami som följde på jordbävningen slog dock ut de dieseldrivna reservgeneratorer som ska se till att detta sker. Resultatet blev att temperaturen i reaktorerna steg oerhört snabbt. Detta ledde, under de följande dagarna, till explosioner i fyra av kärnkraftverkets sex reaktorer. Explosionerna skadade i sin tur de vattenfyllda kylbassänger för förvaring av förbrukade bränslestavar. Temperaturen steg även i dessa behållare och orsakade flera bränder.

Två av reaktorerna, Fukushima 1 och Fukushima 2, antas ha råkat ut för en delvis härdsmälta. Vissa kärnkraftsexperter menar dock på att det kan ha skett en total härdsmälta i minst en av reaktorerna. Det är svårt att veta säkert. Tepco, företaget som äger kärnkraftverken, har en historia av att mörklägga, fuska med säkerheten och förfalska säkerhetsrapporter.

Från flera av reaktorerna har det skett utsläpp av radioaktiv ånga och partiklar. Myndigheterna har låtit evakuera ett område inom en radie på 20 km från Fukushima. Man har även hittat förhöjda nivåer av radioaktiva ämnen i mjölk och spenat från gårdar i närheten av Fukushima. Dessutom har radioaktivt jod påträffats i dricksvattnet i Tokyo, 30 mil från olycksplatsen.De värsta radioaktiva giftmolnen från Fukushima blåste lyckligtvis ut över havet. Idag innehåller utsläppen från kärnkraftverket mycket lägre nivåer av radioaktiva ämnen. Däremot har vinden bytt riktning de senaste dagarna och blåser numera in över Tokyo-området, där över 30 miljoner människor bor. En ny explosion på Fukushima skulle få oöverskådliga konsekvenser. I skrivande stund tyder det mesta på att olyckan är under någorlunda kontroll, men det är för tidigt att helt blåsa faran över. Men även om vi gått igenom den kritiska fasen, så återstår arbetet med att rensa upp efter olyckan. Något som kan ta många år.

Lämna en kommentar