Internationellt

Konspirationsteorierna kring 11/9 – och motargumenten

Davis Kaza
Publicerad i
#26
Lästid 2 min

Det cirkulerar en rad myter och konspirationsteorier kring 11 september-attackerna. Vi tar här upp en del av dessa samt förklaringar till varför de är just myter.

”Det är omöjligt att få World Trade Center att falla med hjälp av bara två flygplan. Allt tyder på att byggnaderna sprängdes inifrån.”
Flygplanen orsakade inte bara explosioner i kollisionsögonblicket. Stora mängder brinnande flygbränsle strömmade genom hissar och ventilationsschakt vilket försvagade konstruktionen. Brandskyddsisoleringen till stålbalkarna blåstes bort. Vid 600 grader tappar stål 50 % av sin styrka – på vissa håll var bränderna 1 000 grader. När en våning väl rasade föll tyngden av alla ovanliggande våningar ned på den redan försvagade strukturen, vilket ledde till en kedjereaktion som raserade hela tornet.

”Hålet i Pentagon var bara 5 m brett, det är för litet för att ha orsakats av ett passagerarplan med en vingbredd på 38 m.”
Hålet var inte 5 m utan 27 m stort. Ett flygplan som kraschar in i ett hus skapar heller inte ett siluettliknande hål. Vingarna och stora delar av skrovet krossas vid kollisionen. Båda vingarna träffade dessutom gatlyktor och andra föremål på väg mot Pentagon, vilket förstörde delar av dem redan innan planet kraschade in i byggnaden.

”Ingen av de runt 4 000 judar som arbetade i World Trade Center dog i attacken. De förvarnades av Israel, som i sin tur informerats av USA.”
Runt 400 judar dog i attackerna, varav 5 israeliska medborgare. Procentuellt var det lika många judar som miste livet som någon annan folkgrupp. Uppgiften att inga judar skulle varit på jobbet den 11/9 2001 kommer ursprungligen från Hizbollahs tv-kanal al-Manar, som i sin tur förvanskat information från Jerusalem Post.

”Den officiella rapporten om 11 september (NIST-rapporten) är förvanskad och tillrättalagd av Bushadministrationen.”
”FBI kände till att attacken planerades, men lät den ske för att USA skulle kunna dra igång kriget mot terrorismen.”
NIST-rapporten är gjord av flera hundra experter inom den privata industrin och på universitet runt om i USA. Det är ingen officiell regeringsrapport. Om den visar hela sanningen är dock svårt att veta.
Även människor som arbetar inom statsmakten gör misstag. Det har i efterhand kommit fram att FBI-agenter troligen hade information som, eventuellt, hade kunnat förhindra attackerna. Att informationen inte lämnades vidare till FBI-cheferna beror på byråns ineffektivitet, något som varit ett känt problem inom FBI sedan länge. Det är även fullt naturligt att människor i ansvariga positioner vill skydda sig själv genom att försöka dölja egna misstag. Misstag som i ljuset av händelserna den 11 september skulle kunna sätta stopp för den mest lysande FBI-karriär.
För fler motargument, besök www.911myths.com!

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar