Inrikes

Manifestation i Malmö mot nedskärningarna i sjukvården

Publicerad i
#28
Lästid 4 min

Lördagen den 17 september var vi ungefär 300 personer, på Gustav Adolfs torg i Malmö, som gemensamt protesterade mot nedskärningarna i sjukvården. Manifestationen var en del av en riksmanifestation i landet, i Malmö arrangerad av Nätverket för Gemensam Välfärd i samarbete med ABF.

Gunilla Andersson, från Nätverket för Gemensam Välfärd, talade om att undersökningar visat på att Sveriges medborgare tycker att en bra sjukvård är en av de viktigaste politiska frågorna. Nio fackförbund skrev den 15 juli i år en skrivelse till ansvariga sjukvårdpolitiker i protest mot de planerade nedskärningarna på Skånes Universitetssjukhus (SUS). Den 17 september har politikerna fortfarande inte svarat fackförbunden! Sjukvården i Sverige tas allt mer över av riskkapitalbolag som huvudsakligen finansieras med offentliga medel dvs. våra skattepengar. Samma bolag registrerar sig i skatteparadis och 0-taxerar i Sverige. Skatteflykten från Sverige innebär rent krasst mindre pengar och därmed resurser till den gemensamma välfärden som sjukvården i Sverige är en del av. Carema och Capio gavs som exempel på två sådana privata vårdbolag som etablerat sig inom den skånska sjukvården.

(I tidningen Metro rapporteras 110923 att det fattas 1 miljard kronor till Region Skånes budget för 2012 pga. minskade skatteintäkter. Region Skåne styrs av den s.k. femklövern; moderaterna, folkpartiet, centern, kristdemokraterna och miljöpartiet(!). Min kommentar.)

Per Björgell, överläkaren på akuten i Malmö som sagt upp sig i protest mot nedskärningarna i sjukvården, talade om att antalet vårdplatser i Sverige minskat med ca 80 % på ca 30 år. Samtidigt som befolkningen och antalet äldre i befolkningen ökat. Lite tillspetsat kan man säga att klarar man ”stå-provet”, dvs.  kan man stå upp, så får man åka hem. Så fungerar sjukvården i Sverige idag, krasst uttryckt. På 5 år har akuten i Malmö fått 50 % fler besökare, utan att personalresurserna ökat. Väntetiderna på akuten kan vara livsfarliga då man inte vet hur sjuk patienten som väntar är. Patienten kan t.o.m. hinna dö medan han/hon väntar. Det har också hänt! Av 50 i-länder är Sverige en av dem som satsar minst på sjukvård i förhållande till bruttonationalprodukten och Skåne i sin tur är bland dem som satsar minst i Sverige. Han menar vidare att SUS har en hierarkisk och byråkratisk organisation, den s.k. linjeorganisationen, där den anställde måste gå till sin närmste chef som måste gå till sin närmste chef osv. osv.osv…. vilket bidrar till att budskap om missförhållanden inom vården ”äts upp på vägen”.

Per Nordlund, distriktsläkare och huvudskyddsombud inom primärvården i Skåne, talade om den ökade ojämlikheten i hälsa hos befolkningen. I Skåne satsas minst på primärvården i Sverige. En försämrad primärvård ger ökat tryck på akutvården. Skånsk primärvård behöver ytterligare 1 miljard kronor för att nå det svenska medelvärdet. Som skyddsombud har han aldrig haft så många arbetsmiljöärenden som nu.

Gunilla Andersson påtalade också städerskornas situation på SUS där man nyligen slutit nytt avtal med lägstbjudande privatföretaget Sodexo. Städning som innan gjorts på 13 timmar ska göras på 8 timmar. Det riskerar både patientsäkerheten, i form av att sämre städning ger ökad smittrisk, och arbetsmiljösäkerheten för den anställde.

Eva Glimhed, LO-sektionens ordförande, talade om den allt ojämlikare sjukvården där bara ett fåtal har råd att kompensera en försämrad sjukvård med privata sjukförsäkringar. Det bör satsas på rehabilitering och arbetsmiljö inte minst för dem med slitsamma yrken.  Skattesänkningarna försämrar sjukvården.

Många skrev på den budkavle mot nedskärningarna i sjukvården som ska överlämnas till ansvariga sjukvårdspolitiker.

Vi var 300 personer, varav många i likhet med mig anställda inom sjukvården, som protesterade ömsom med burop och sång mot nedskärningarna ömsom med applåder för, bl.a., parollerna; ”Nej till nedskärningar inom sjukvården. Patientsäkerheten är i fara”. ”Det är dags att sätta stopp för privatiseringarna”. ”Satsa på vår gemensamma välfärd”. ”Skattepengarna ska gå till medborgarna, inte till bolagen”.

Av: Sjukvårdsanställd i Region Skåne, Lund

Lämna en kommentar