Inrikes

Caremas kopplingar till Moderaterna

Kalle Wadin Wesslén
Publicerad i
#31
Lästid 3 min

Nya Arbetartidningen har tidigare skrivit om skandalerna kring det privata vårdbolaget Carema. Under de senaste månaderna har fler och fler oegentligheter avslöjats. Nu har bolaget sparkat de läkare som kritiserat bristerna och kommit med förslag på åtgärder.

Ansvariga läkare vid Caremas boende Koppargården lämnade in en rapport om brist på läkemedel och brist på kompetens hos personalen. Läkaren pekade på att bristerna hade lett till dödsfall till följd av blodförgiftning och flera fall av onödiga amputationer. Efter kritiken valde Carema att bryta avtalet med dessa läkare.

Vid ett Caremaboende i Järfälla har Stockholms stad velat avskeda läkare som kritiserat brister, med motiveringen att dessa ”sprider oro”. Men i ett läge där boende dör som ett resultat av bland annat bristande hygienutrustning och underbemanning finns det all anledning för oro. Och det är knappast läkarna som orsakar oron, utan den bolagsledning som är ansvarig för verksamheten.

Caremas agerande för att maximera vinsterna har inneburit att man hållit underbemanning på sina boenden och att man köpt in långt ifrån tillräckligt med hygienutrustning. Enligt läkare som jobbat på företagets boenden har man till och med sparat in på läkemedel. Effekten har blivit, förutom väldigt stora vinster hos ledningen, att boende har svultit ihjäl av undernäring, att boende har dött av blodförgiftning och att virus och bakterier har spridits på Caremaboenden i en hög utsträckning. I december rapporterades det om att ett Caremaboende i södra Stockholm drabbats av MRSA-bakterier, resistenta bakterier mot nästan alla kända typer av antibiotika och därför extremt svåra att behandla och bekämpa.

Det finns starka kopplingar mellan Carema och den borgerliga alliansen, framförallt Moderaterna. En ledande moderat i Norrtälje har suttit i styrelsen för Carema och varit chef för bolagets sjukvårdsavdelning. Flera moderata politiker i Stockholms län har eller har haft chefspositioner inom Carema. Det råder heller ingen tvekan om att Moderaternas politik har gett Carema möjlighet att expandera och sprida sin dåligt skötta sjukvård och äldreomsorg. Moderaternas tidigare andre vice partiledare, Kristina Axén Olin, har under de senaste åren haft uppdrag som rådgivare åt Carema – en rådgivning som inte tycks ha givit särskilt bra resultat för vårdtagarna.

Alliansen i Stockholms län menar att vårdvalssystemet gjort att de läkare som påtalat brister hos Carema har fått sparken. Då är det viktigt att komma ihåg att det är just de borgerliga allianspartierna som har drivit igenom vårdvalssystemet. Än så länge är systemet valfritt för de olika landstingen, men Alliansen har uttryckt en vilja att omvandla detta frivilliga system till ett tvingande system år 2014. Med Alliansen vid makten kommer vårdexploatörer som Carema att ta över allt större del av äldreomsorgen. Kampen inför valet 2014 måste inledas omedelbart.

Lämna en kommentar