Inrikes

Kampanj mot massarbetslösheten bland unga

Publicerad i
#32
Lästid 2 min

Högeralliansen vann valet 2006 på löftet att avskaffa arbetslösheten och utanförskapet. Efter sex år vid makten är arbetslösheten fortfarande rekordhög – främst bland ungdomar.

I november 2011 var 334 000 människor (6,7 %) arbetslösa. Av dessa är 119 000 ungdomar, i ålder 16-24 år, vilket motsvarar en ungdomsarbetslöshet på 20,5 % (Källa: SCB).

Massarbetslösheten bland ungdomar grundlades redan under krisåren 1989-1993. 1989 hade 716 000 ungdomar ett arbete. Fyra år senare, 1993, hade 300 000 jobb för unga försvunnit (Källa: SCB). Dessa ungdomsjobb har aldrig kommit tillbaka.

Denna gigantiska förlust av jobb för ungdomar har haft långtgående konsekvenser. Ett exempel är vid vilken ålder varje årskull har etablerat sig på arbetsmarknaden. Det vill säga vid vilken ålder tre fjärdedelar av en ålderskull har fått ett jobb. 1990 var den genomsnittliga åldern 21 år. 2008 hade genomsnittsåldern stigit till 26 år. De minskade möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden har gjort att fler väljer att plugga istället.

Ungdomar är dessutom oftare arbetslösa än andra, men man är arbetslös under kortare tidsperioder. Detta beror till stor del på att unga har svårt att få ett fast jobb. Enligt LO-rapporten ”unga går itu” har hälften av alla ungdomar en tidsbegränsad anställning. Den borgerliga regeringen har dessutom förlängt tiden för olika former av tidbegränsade anställningar, vilket ytterligare försvårat för ungdomar att få ett fast jobb.

Ett fast jobb innebär en trygghet och möjlighet att kunna planera för framtiden. Massarbetslösheten bland ungdomar försvårar detta och medför en svårighet att exempelvis skaffa sig en bostad och bilda familj. Osäkerheten leder till oro och stress. Vid krisutbrottet 2008 var den främsta oron inför framtiden bland sju av tio ungdomar huruvida de kunde få ett jobb (SOU 2006:77). Enligt Folkhälsoinstitutet är ungdomsarbetslösheten den enskilt viktigaste orsaken till att unga drabbas av psykisk ohälsa.

Den bestående massarbetslösheten bland unga är ett av högerregeringens stora misslyckanden och understryker behovet av att fälla Reinfeldt i valet 2014.

Lämna en kommentar