Inrikes

Allt fler står utanför A-kassan

Joacim Strand
Publicerad i
#34
Lästid 2 min

Idag saknar 140 000, eller 4 av 10, arbetslösa arbetslöshetsersättning. Det innebär en fördubbling sedan valet år 2006. Bland de öppet arbetslösa, d.v.s. personer som inte deltar i något arbetsmarknadsprogram, är situationen ännu värre. Här står 64 % helt utan arbetslöshetsersättning. Att inte ha a-kassa innebär att man tvingas leva på gåvor från sin familj eller att söka socialbidrag. Men för att ha rätt till socialbidrag måste man först sälja eventuella tillgångar som exempelvis sin bil eller sin bostadsrätt. År 2010 fick 277 500 personer socialbidrag, av dessa fick en fjärdedel det på grund av arbetslöshet.

Orsaken till att allt färre arbetslösa får arbetslöshetsersättning är de förändringar av a-kassan som den borgerliga regeringen har genomfört. För det första har avgifterna för a-kassan höjts. Avgifterna utgår numera ifrån respektive löntagargrupps risk att hamna i arbetslöshet, vilket har resulterat i att medlemmar i låglönefack har fått betala de högsta avgifterna. Under en period var kostnaden för fackavgift och a-kassa 700-800 kronor för ett flertal förbund inom LO.

För det andra har regeringen stramat åt regelverket för a-kassan. Nu krävs att man ska ha arbetat 80 timmar i månaden under ett halvår för att kvalificera sig till ersättning. Detta minskar möjligheterna att få ersättning för personer som har arbetat i sektorer där normalarbetstiden är mindre än 40 timmar per vecka, exempelvis de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom Kommunal och Handels. Detta drabbar speciellt ungdomar och utlandsfödda. Dessa båda grupper har i högre utsträckning tidbegränsade och osäkra anställningar. Att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) räknar med att endast 9000 fler personer skulle få arbetslöshetsersättning ifall man införde en obligatorisk a-kassa, illustrerar det hårdnande regelverket.

Den borgerliga politiken har inneburit att både antalet människor som har lämnat a-kassan har ökat och antalet personer som har anslutit sig har minskat. En och en halv miljon människor står idag utanför a-kassan, vilket är en tredjedel av den svenska arbetskraften. Endast under treårsperioden 2007-2009 lämnade hela 500 000 a-kassan!

Det var fokuseringen på arbetslösheten som gav Alliansen segern i valet 2006. Nu har högeralliansen regerat i närmare två mandatperioder och antalet arbetslösa som utelämats till att leva på socialbidrag har ökat dramatiskt. Reinfeldts arbetslinje har blivit till en bidragslinje – något som i längden kommer att underminera den svenska välfärdsmodellen.

Lämna en kommentar