Inrikes

Sverige bygger vapenfabrik i Saudiarabien

Robert Jansson
Publicerad i
#34
Lästid 3 min

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har, under stort hemlighetsmakeri, engagerats i byggandet av en avancerad missilfabrik i den saudiarabiska öknen, vilket avslöjades av Sveriges Radios Ekot häromveckan.

Projektet kallas internt för SIMOOM och initierades av Alliansregeringen 2007. Samarbetet med diktaturen Saudiarabien inleddes däremot redan i november 2005, vilket länge varit känt. Leni Björklund, Socialdemokraternas dåvarande försvarsminister, skrev under ett avtal om militärt samarbete med landet. I detta avtal konstateras bland annat att parterna särskilt ska ”sträva efter att utbyta teknisk och ingenjörsmässig expertis i fråga om underhåll, utveckling och rekonstruktion av vapensystem, utrustning och reservdelar”.

Under 2007 och 2008 fördjupades samarbetet. Alliansregeringen beslutade då att FOI skulle ges tillstånd att teckna ett projektavtal med den saudiska regimen. Avtalets innebörd: att myndigheten ska hjälpa den saudiska diktaturen med bygget av en anläggning ”för renovering och modifiering av pansarvärnsvapen”. Två år senare bildade FOI ett så kallat bulvanföretag, SSTI, med syfte att sköta kontakterna med saudierna. FOI fick samtidigt tillstånd av regeringen att fungera som ”konsult” åt företaget. På så sätt ville man dölja myndighetens, och i förlängningen regeringens, inblandning i affären. Företaget blev på papperet fristående från myndigheten, men drevs av personal från FOI.

Under 2010 hade regeringen möjlighet att säga upp avtalet. Man valde istället att förlänga samarbetet. Försvarsminister Sten Tolgfors (M) motiverade detta med att en uppsägning skulle ha skickat ”fel signaler” – det vill säga äventyrat vapenhandeln och relationerna med USA och diktaturerna i området. I en kommentar till Ekot är statsminister Fredrik Reinfeldt (M) inne på samma linje när han försvarar samarbetet med att det ”ger exportinkomster till Sverige”. Utöver stödet till bygget av en vapenfabrik har Sverige nämligen exporterat stora mängder vapen till regimen. Den svenska vapenexporten till Saudiarabien uppgick till närmare tre miljarder kronor under 2011.

Även den totala vapenexporten har ökat explosionsartat de senaste tio åren – från sammanlagt 3 miljarder kronor 2001, till 13,9 miljarder 2011 (enligt statistik från Inspektion för strategiska produkter, ISP). Räknat per capita så är Sverige världsledande. Bland de länder som Sverige sålde vapen till ifjol återfinns, förutom Saudiarabien, även exempelvis Thailand, Indien och Pakistan – länder som befinner sig i väpnad konflikt eller förtrycker sin befolkning. Saudiarabien har bland annat gett direkt militärt stöd till regimen i grannlandet Bahrain för att kväsa protesterna under den arabiska våren.

Men att svensk lag förbjuder vapenhandel med länder i krig och regimer som bryter mot mänskliga rättigheter förefaller oväsentligt så länge det finns pengar att tjäna. Den svenska vapenexportlagen och de båda kontrollorganen ISP och Exportkontrollrådet framstår mest som potemkinkulisser. Svenska företag, med politiskt stöd från regering och riksdag, skördar miljardvinster på dessa regimers militära upprustning och förtryck av den egna befolkningen.

Lämna en kommentar