Inrikes

Arbetsskador bland bemanningsanställda

Kalle Wadin Wesslén
Publicerad i
#35
Lästid 3 min

Under 2010 och 2011 har det skett en ökning av arbetsplatsolyckor i Sverige. Den grupp anställda som står för den absolut största ökningen är anställda inom bemanningsbranschen, där dessutom personer under 25 är överrepresenterade bland de som har drabbats av olyckor på sina arbeten.

Ökningen av antalet arbetsplatsolyckor inom bemanningsbranschen de senaste två åren är dramatisk. Mellan 2010 och 2011 skedde nära på en fördubbling av olyckorna! Det är möjligt att det dessutom finns ett visst mörkertal, men det är svårt att säga exakt hur stort det är. Lagen säger att arbetsgivarna är skyldiga att anmäla arbetsskador och arbetsolyckor till Arbetsmiljöverket, men det är inte säkert att de alltid gör detta.

Arbetsmiljöverket förklarar ökningen av antalet arbetsplatsolyckor med brist på utbildning och skyddskläder. När det gäller bemanningsbranschen finns dessutom viss otydlighet kring ansvarstagandet mellan inhyrare och uthyrare. Olyckorna inträffar i första hand hos bemanningsföretag inom industrin och byggbranschen, där de vanligaste orsakerna till olyckor är att de anställda har förlorat kontrollen över olika fordon, maskiner och verktyg samt fallolyckor.

Varken de inhyrande eller de uthyrande företagen tycks vilja ta något ansvar för de anställda, framförallt inte när de drabbas av olyckor. Istället försöker de bolla ansvaret mellan sig. Då ansvaret är otydligt faller många anställda mellan stolarna. Ofta vill de företagen som har hyrt in personal från bemanningsföretag smita från ansvaret, men enligt Arbetsmiljöverket är det de inhyrande företagen som ska se till att de anställda har rätt skyddsutrustning. Det är uppenbart att många inhyrande företag struntar i detta ansvar, då så många arbetsolyckor sker till följd av att skyddsutrustningen antingen saknas eller är bristfällig för de aktuella arbetsuppgifterna.

Det går också att se att många företag inom bemanningsbranschen struntar i att ge sina anställda en korrekt utbildning, för att spara på kostnader eller för att få ut de anställda i arbete så fort som möjligt, trots att de inte har fått den utbildning som arbetsuppgifterna kräver.

Under 2011 inledde Arbetsmiljöverket en granskning av 1400 arbetsplatser i Sverige där bemanningsanställda används, bland annat för att undersöka huruvida företag hyr in personal från bemanningsföretag för att utföra de mest riskfyllda uppgifterna. Bemanningsanställda själva vittnar om att de skickas ut till nya arbetsplatser utan att de får den information och utbildning som krävs för de arbetsuppgifter de ska utföra, att de saknar utrustning och att kommunikationen mellan de anställda och cheferna är bristande.

Det är dessutom så att många av de anställda inom bemanningsbranschen saknar anställningsbevis, vilket Arbetsmiljöverket har sett många exempel på. De bemanningsanställda befinner sig inte bara i ett osäkert läge, utan det är osäkert flera gånger om. Utan anställningsbevis löper förstås de anställda ännu större risk att företagen kommer att smita från ansvar.

Lämna en kommentar