Inrikes

Fem artiklar om industrins avgörande roll

Publicerad i
#35
Lästid 2 min

I tjugo år har det rått massarbetslöshet bland Sveriges ungdomar. Den totala arbetslösheten ligger fast på en historiskt hög nivå. Samtidigt håller Sverige på att avindustrialiseras. Konkursen för Saab, och nedläggningen av AstraZenecas forskning, har tillåtits ske med en nästan provokativ nonchalans från regeringen. Inte heller socialdemokratin har kunnat presentera trovärdiga förslag i syfte att slå vakt om, och utveckla, det väldiga industriella kunnande som dessa företag representerar. Den närmast ofattbara passiviteten gäller också för LO-toppen, V och märks även bland ledande kapitalister! Sverige håller på att avindustrialiseras – samtidigt som inget av blocken verkar anse att detta ens är värt en offentlig diskussion.

Arbetarpartiet har, mot denna bakgrund, ställt sig målet att utarbeta ett Socialistiskt Industriprogram. Om historien visar något så är det att en dramatisk förändring av industrin dels kräver att hela samhällets resurser mobiliseras, dels att en ”industriell revolution” även kommer att ”revolutionera” samhället i övrigt. Och detta är exakt vad som behövs – en ny grön industriell generation – om arbetslösheten ska utplånas och klimathotet kunna bemötas.

Vårt arbete med att utveckla detta program kommer att utgöra en röd tråd i Nya Arbetartidningen under en lång tid framöver. I detta nummer av tidningen visar vi på industrins avgörande betydelse, dels för framväxten av de trygghetssystem som vi förknippar med det moderna svenska samhället, dels på avindustrialiseringens skrämmande effekter.

I nästa nummer kommer vi att visa på de väldiga resurser, bl a de finansiella, som bara väntar på att investeras i sunda industriella projekt. Och vi ska börja med de fonderade pensionstillgångarna! I detta sammanhang kommer vi även att resa frågan om vem, eller vilka, som ska kontrollera den framtida samhällsutvecklingen. Missa inte nästa nummer!

Lämna en kommentar