Inrikes

Centerpartiet – Alliansens svagaste länk

Joacim Strand
Publicerad i
#36
Lästid 4 min

Opinionssiffrorna för alliansen har sjunkit som en sten under våren 2012. Krisen gäller inte bara Moderaterna, som inte längre är landets största parti, utan också för de mindre partierna. Både Kristdemokraterna och Centern riskerar hamna under 4-procentsspärren. Mest desperation verkar finnas inom C som bland annat föreslagit att sänka ingångslönerna för alla löntagare. Ett förslag som till och med underkänts av statsministern.

Centerpartiets utveckling från borgerlighetens ledande parti till att med nöd och näppe klara riksdagsspärren är ett stycke nutidshistoria. När Socialdemokraternas 40-åriga regeringsinnehav bröts vid valet år 1976 blev det Thorbjörn Fälldin, och Centerpartiet, som ledde den borgerliga regeringen. I valet år 1976 fick C hela 24,08 % och två år senare, 1978, hade partiet ett medlemsantal på 141 344. Sin bas hade partiet bland mindre jordbrukare på landsbygden. Ett av partiets profilfrågor var tanken på en levande glesbygd. Detta var också grunden för en stark antiEU-falang inom partiet. En falang som senare kom att organisera sig inför folkomröstningarna om EU och EMU.

En annan profilfråga var motståndet mot kärnkraften. Inför det s.k. kärnkraftsvalet 1976 varnade Fälldin för den nya energikällan i ödesmättade ordalag. C deltog också i folkrörelsen mot kärnkraft och blev valets stora vinnare. På denna tid var partiet tydligt socialliberalt. Den borgerliga regeringen fullföljde i praktiken den socialdemokratiska regeringens politik. Vissa centerpartisters lek med idéer om ett s.k. ”lokalsamhälle” gjorde till och med att de fick epitetet ”Åsa-nisse-marxister”.

Två faktorer har legat bakom Centerpartiets historiska tillbakagång. Dels har partiets sociala rötter eroderat i takt med att de mindre jordbruken försvunnit och glesbygden blivit än glesare. Den andra faktorn blev tydlig efter Moderaternas valnederlag år 2002. I samband med detta lanserade Fredrik Reinfeldt ”Nya Moderaterna”, vilket ritade om den politiska kartan i Sverige. M:s sväng mot mitten innebar nämligen att utrymmet för de båda mittenpartierna, (FP) och C, begränsades. Detta tvingade C att antingen ta upp kampen med M om mitten – eller att profilera sig kring frågor som M lämnat.

Centerpartiet valde det sistnämnda. En efter en har man övergett de gamla profilfrågorna. EU-motståndet är borta. Det nya Centerpartiet vill bygga fler kärnkraftsreaktorer. Och socialliberalismen har ersatts av en nyliberalism som toppar de värsta excesserna inom Moderata Ungdomsförbundet. Det tydligaste förslaget i denna anda är sänkta ingångslöner. Annika Qarlsson, talesperson i arbetsmarknadsfrågor, pekar speciellt ut ”lågutbildade” och ”vissa invandrare”.

– Jag tror att det behöver ner kanske 20–25 procent, och i vissa branscher kanske det handlar om ännu lägre ingångslöner, säger Qarlsson glatt.

Den nya partiledaren Annie Lööf vill inte vara sämre. I partiledardebatten på TV konstaterade hon att Centerpartiet ”prioriterade alla skattesänkningar”. Knappast det besked befolkningen i en glesbygdskommun, som pressas av minskade statsbidrag, vill ha.
Dagarna efter debatten skrev C på DN-debatt att man vill börja ”ransonera välfärd”. Innebörden i detta skulle enligt partiet vara längre köer, högre avgifter, mer centralstyrning osv. De värsta nyliberala krafterna finns inom ungdomsförbundet där även idéer om att legalisera narkotika frodas.

Den nyliberala inriktningen omöjliggör varje satsning på en aktiv glesbygdspolitik. Exempel: privatiseringen av apoteken kommer att leda till nedläggning av apotek i uppåt 30 glesbygdskommuner. Samtidigt som Centern har lämnat sina gamla profilfrågor har den gamla väljarkåren lämnat partiet. I glesbygdslän som Norr- och Västerbotten tappade partiet var tredje väljare i det senaste valet.Framgångarna bland överklassen i Lidingö (+66 procent) och Danderyd (+85 procent) kan inte ersätta de förlorade väljargrupperna.

Oförmågan att ta itu med massarbetslösheten är och förblir högeralliansens värsta motståndare. Men inom alliansen kommer partierna att drabbas olika hårt av väljarnas dom år 2014. Alliansens svagaste länk inför valet kan mycket väl komma att bli Centerpartiet. Förslag om sänkta löner, längre köer i vården och legalisering av sexköp är inga valvinnare. Centerpartiet får mycket svårt att skrapa ihop 4 % av rösterna 2014.

Här är några av Centerpartiets mest extrema förslag:

  • Avskaffa lagen om anställningsskydd, LAS. I C:s förslag ska anställningstiden ersättas med ”kompetenskrav” som bedömningsgrund. Detta innebär att arbetsgivarens godtyckliga bedömningar av ”kompetens” kommer att avgöra vem som får stanna eller inte.
  • ”Fuck facket forever” var en paroll i den kampanj Centerns Ungdomsförbund drev inför valet 2010. Kampanjen argumenterade emot kollektivavtal och gick ut på att bekämpa fackliga rättigheter.
  • Statlig målsättning att hälften av all vård ska vara privat. Mitt under Caremaskandalen kom partiets förslag om att 50 % av all vård ska utföras av privata utförare. Detta kan jämföras med idag då 10 % av vården är privat.
  • Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) förespråkar legalisering av sexköp. De vill alltså göra det lagligt att köpa sex – vilket kommer att bidra till ökad prostitution.
  • Legalisering av narkotika. Nuvarande CUF-ordföranden Hanna Wagenius propagerade öppet för detta i valrörelsen 2010. Även andra ledande CUF-medlemmar driver frågan.

Lämna en kommentar