Inrikes

Första maj i Umeå 2012

Kalle Wadin Wesslén
Publicerad i
#36
Lästid 2 min

Demonstrationståget Enad Vänster i Umeå samlade under 2012 ett rekordhögt antal deltagare.

Olika källor anger olika siffror, men enligt Sveriges Radio var det omkring 1200 personer i tåget. Enligt SR ska detta vara ett av de största tågen i Umeå sedan 1970-talet. Vädret var mycket bra, med lysande sol under hela dagen. Detta bidrog sannolikt till de höga deltagarsiffrorna. Vid sidan av Enad Vänster anordnade även Socialdemokraterna ett eget demonstrationståg i staden som samlade ungefär en tredjedel så många deltagare. Mobiliseringen inför första maj bestod av bland annat affischering, där affischerna bar rubriken ”för socialism – mot högerpolitik”,

Vi samlades vid Mimerskolans fotbollsplan innan avmarsch och väl i demonstrationståget bildade Arbetarpartiet och Socialistisk Ungdom en sektion med fyra banderoller. Vi hade en lista på tretton olika paroller som vi körde under demonstrationen, slagord som riktade sig mot nedskärningar, förslag på sänkta löner eller rent allmänt mot regeringens högerpolitik, och riktade istället krav på exempelvis sextimmars arbetsdag och nysatsningar på skola och äldreomsorg.

Väl framme på torget hälsades alla välkomna och olika deltagande organisationer fick hålla kortare appeller varvat med längre tal från vissa av de arrangerande organisationerna – detta år talade Arbetarpartiet, Syndikalisterna och Kommunistiska Partiet. Från Arbetarpartiet talade Jan Hägglund, som valde att ägna sin talartid åt frågan om våld mot kvinnor. Han berättade om sina erfarenheter från när han arbetade inom kriminalvården och behandlade fångar som var dömda för just den typen av brott. Efter demonstrationen var det först av allt allsång av Internationalens två första verser av alla dagens deltagare, och därefter anordnade Arbetarpartiet en gemensam middag för medlemmar och sympatisörer innan vi avslutade årets första maj. Sett till det stora antalet deltagare måste årets första maj i Umeå på det stora hela betraktas som lyckad.

Lämna en kommentar