Umeå

Framgångar för sköterskestudenternas löneuppror

Joacim Strand
Publicerad i
#40
Lästid 3 min

Inget av landets dominerande arbetsgivare, landstingen, har tillmötesgått sjuksköterskestudenternas krav på 24 000 kr i ingångslön. Men löneupproret har ändå haft effekt. Enskilda avdelningar inom landstingen, flera kommuner och privata vårdutförare har accepterat de nyexaminerade sjuksköterskornas lönekrav.

Till TCO-tidningen säger en talesperson för ”Våga vägra under 24 000” att hela 80 % av de nyexaminerade sjuksköterskestudenterna i Stockholm har fått 24 000 kronor i ingångslön (uppgifterna bygger på sjuksköterskornas egna inrapportering). Enligt Sara Selin, en av initiativtagarna i vårens uppror i Umeå, har även studenterna här haft framgångar:
– Många har börjat jobba inom Umeå kommun där de har fått 24 000 kronor. Flera har också börjat jobba på andra platser i Sverige och många utav dem har också fått igenom sina lönekrav, säger hon.

Löneupproret började redan 2011 och växte under våren.
– Våra krav var från början att vi skulle ha 24 000 kronor i ingångslön. Om vi inte får den lönen, tar vi inte jobbet, förklarar Sara Selin.
Upproret, som började på Umeå Universitet, har gett ett eko runt om i landet. Sköterskestudenter från såväl Stockholm, Linköping, Örebro och Umeå har deltagit.
– Vi förstod inte själva vilken spridning det skulle få, säger Sara Selin. Det känns häftigt att studenter från hela Sverige deltog. Men vi började egentligen lite för sent. När upproret startade, i februari, hade redan många sökt jobb.
– Studenterna nästa termin kommer  att vara bättre förberedda.

Enligt Vårdförbundet har den största effekten av studentupproret varit en utbredd personalbrist på en rad stora sjukhus runt om i landet. Det visar på vilken uppslutning upproret haft bland sköterskestudenterna. Kampviljan bådar gott inför den fortsatta striden för att få även landstingen att gå med på kravet om höjda ingångslöner. Det är nämligen inom landstingen som de allra flesta sjuksköterskorna finns.

Sara Selin är trött på att landstinget försöker ställa de anställda mot varandra för att motverka högre ingångslöner.
– Vi har ett stort stöd bland sjuksköterskorna! Ingen sjuksköterska som jag träffar är längre emot kravet på högre ingångslöner.
– Sjuksköterskor förtjänar självklart bättre ingångslöner, men hela lönestrukturen behöver förändras. Det här var bara början, säger Sara Selin.

Tidningen Vårdfokus uppskattade kostnaden för att höja lönerna med 2 500 kr för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker i den offentliga vården till 4 miljarder kr. Det kan jämföras med de 8 miljarder skattekronor som förra året gick till vinst för de privata aktörerna inom vård-skola-omsorg.
Redan nu måste blickarna riktas mot nästa avtalsrörelse. Sjuksköterskornas nuvarande avtal löper på två år. Sägs inte avtalet upp innan sista oktober i år löper det dock vidare i två år till. Sköterskestudenternas löneuppror understryker behovet att säga upp och omförhandla avtalet.

Lämna en kommentar