Umeå

Moderaternas dubbelspel om Nydalasjön

Patrik Brännberg
Publicerad i
#43
Lästid 3 min

Initiativet till att avveckla sommarstugeområdet runt Nydalasjön föddes redan 1979 då de borgerliga partierna styrde Umeå. Beslutet om dagens detaljplan för Nydalasjön fattades sedan i Umeå kommunfullmäktige 1981. De tre partier som röstade igenom detaljplanen var S, V och …M ! Nu har dock Moderaterna har gjort helt om och blivit ”stugornas försvarare nr 1”.

Moderaternas sidbyte vad gäller stugorna är dramatiskt. Moderater invände aldrig mot att 127 av de ursprungliga 141 stugorna löstes in av Umeå kommun under denna tid. Inte på ett sätt som märkts i alla fall. Moderaterna protesterade inte heller mot att 77 av de ursprungliga stugorna har rivits. Moderaternas uppbragta protester har istället kommit nu, när de sista 14 stugorna ska lösas in. Plötsligt har Moderaterna drabbats av ”principer”. Nu ska den privata äganderätten försvaras – även till priset av att Nydalasjöns överlevnad sätts på spel.

Ett ärligt agerande från Moderaternas sida vore följande:
1. att redovisa när, och varför, Moderaterna plötsligt ändrade uppfattning i Nydalafrågan Just M behöver göra en sådan förklaring. Inom FP, C och KD var en majoritet emot att kommunen skulle lösa in stugorna redan 1981.
2. Moderaterna borde förklara varför man inte, under 30 år, har bekämpat kommunens stuginköp, där kommunen arbetat för att öka allmänhetens tillgång till Nydalasjöns stränder, genom att minska sommarstugeområdet?

Hade Moderaterna inga ”principer” när det gällde den privata äganderätten 1981? Eller insåg dåtidens Moderater att allmänhetens intresse – ibland – måste gå före det privata ägandet då ett samhälle växer?
Moderaternas lokale ordförande Anders Ågren säger på sin blogg att ”Nydalastugorna kring sjön utgör en värdefull kulturmiljö”. Det är första gången, under alla debatter kring den dramatiska omvandlingen av centrala Umeå, som någon sett eller hört Ågren använda begreppet ”kulturmiljö”! Moderaterna har, helt plötsligt, upptäckt ett nytt intresse – som vårt parti har försvarat under lång tid. Det måste göra ont för Ågren att ens ta ordet i sin mun.

Mycket talar för att Ågrens intresse för kulturmiljön snabbt kommer att avklinga när debatten om Nydalasjön är över. För detta egendomligt nyfunna kulturintresse, tillsammans med det faktum att moderaterna inte förklarat varför de plötsligt bytt fot, antyder att Ågrens agerande i Nydalafrågan helt och hållet är baserad på populism – och inte alls på principer. Att partiet inte hade något att invända emot inköpen av fastigheter för att bereda väg åt IKEA understryker detta. Då blev folk nämligen t.o.m av med sina fasta året-runtbostäder på Teg!

Några röster extra i valet 2014 borde inte vara viktigare än att stärka chanserna för Nydalasjöns ekosystem att klara de ökade påfrestningar som Moderaterna bidragit till – detta genom sitt ivriga stöd för förvandlingen av Kolbäcksleden till en motorväg.

För att rädda Nydalasjön krävs olika åtgärder

  • Stäng dörren för Moderaternas privatiseringsplaner vid kommunfullmäktige den
    29 oktober.
  • Antalet stugor vid sjön begränsas till cirka tjugo stycken som en metod att minska föroreningarna av sjön. De mest kulturhistoriskt värdefulla stugorna måste bevaras tillsammans med föreningsdrivna stugor.
  • Dammar för avskiljning av närsalter har byggts vid Tomtebo, Kolbäcksleden och Mariestrand. Men det kommer att behövas fler sådana dammar och andra åtgärder om Nydalasjön ska kunna räddas från algblomning.

Lämna en kommentar