Umeå

Arbetet för att rädda Nydalasjön fortsätter

Patrik Brännberg
Publicerad i
#44
Lästid 4 min

Nydalasjöns känsliga ekologiska system har ställts i centrum under den senaste månades hårda debatt. Detta, den allra viktigaste aspekten av Nydalaområdets framtid, har tidigare knapp diskuterats ö h t. Men nu har Arbetarpartiet fått upp frågan på dagordningen – tillsammans med S och V.

Från alliansens sida har man antingen bara förnekat att sjön hotas. Eller så har man retirerat till ståndpunkten att sjön visserligen är hotad men att dagens stugor inte utgör något större problem. Men det har inte Arbetarpartiet, eller någon annan, påstått.

Problemet är att borgarna, i det förslag som behandlades på kommunfullmäktige den 29 oktober, öppnade för att privatisera stugorna. Eftersom beslutet att stugorna skulle rivas stod klart redan 1984 har stugorna förfallit. Och 127 av 141 ägare har sålt sina stugor till kommunen. Av dessa 127 stugor är 77 rivna. Kvar står alltså 141 – 77 = 64 stugor. Och här uppstår hotet mot sjön: Närheten till både staden och vattnet gör tomterna oerhört attraktiva. Om tomterna privatiseras kommer värdet med tiden att kunna bli uppåt miljonen. Detta innebär ett våldsamt tryck för att skapa ett året runt-boende. De nya ägarna kommer att få riva de gamla stugorna och bygga nytt. Detta har exempelvis hänt på ön Holma mellan Holmsund och Obbola. En q-märkning kommer inte att stoppa denna utveckling – om de är tillräckligt fallfärdiga kan ägaren ändå riva. Och det är de nya stugorna – utrustade för året runt-boende inklusive enskilda avloppssystem – som kommer att utgöra ett hot mot Nydalasjöns ekosystem.

– Våra två viktiga miljösegrar i denna fråga består i att vi dels har bidragit till att stoppa borgarnas, och MP:s, förslag som öppnade för privatisering, säger Jan Hägglund, ledamot i Umeå kommunfullmäktige för Arbetarpartiet. Dessutom har vi spelat en viktig roll i att få upp Nydalasjöns hotade ekosystem på dagordningen. Därmed har vi förhoppningsvis öppnat mångas ögon för att det är sjön som utgör det mest centrala i debatten om Nydalaområdet. För vem vill ha en stuga vid en sjö där hundar som simmar kan dö och människor kan få skador på njurar, lever och muskulatur? Så farliga gifter skapas nämligen vid algblomning.

Arbetarpartiets nästa steg blir att försöka stoppa den fosfor som rinner ned i sjön norrifrån, från fotbollsplanerna och campingen. Det finns redan tre sedimenteringsdammar som fångar upp förorenat regnvatten och renar det från bl a fosfor innan det rinner ned i sjön. Det är fosfor som, tillsammans med kväve, kan skapa den så dödliga algblomningen i sjön. Vårt mål är att det byggs ytterligare en sådan damm så att också vattnet från fotbollsplanerna och campingen renas.

I Nydalafrågan måste Arbetarpartiet välja mellan två redan färdiga förslag – det ena från S och V, det andra från Alliansen med stöd av MP. Jan Hägglund berättar att han ibland fått frågan vad partiet skulle ha gjort om de haft egen majoritet i fullmäktige. De som hade velat ha kvar fler stugor runt sjön undrar om man inte hade kunnat q-märka stugorna, behålla dem i deras ursprungliga skick, och låtit bli att privatisera (något som alliansen och MP öppnade för).

– OM vi haft egen majoritet i fullmäktige 2012 så skulle hela Umeå ha sett väldigt annorlunda ut, säger Jan Hägglund. Det skulle finnas färre skrytprojekt. Det skulle vara högre personaltäthet inom äldreomsorg och hemtjänst, färre barn per klass inom för- och grundskola. Det skulle även vara renare luft inom Umeås centrala delar och Kolbäcksleden skulle inte ha blivit en fyrfilig motorväg intill Nydalasjön. Och det är möjligt att vi skulle ha utformat ett eget förslag vad gäller Nydala – som en del av alla saker som vi vill förändra i Umeå kommun.
– Men utifrån dagens majoritetsförhållanden valde vi det alternativ, av de båda förslagen, som var bäst för Nydalasjön, avslutar Hägglund.

 

Översiktsplanen för Nydalaområdet i korthet:

  • Ett 20-tal äldre och kulturellt värdefulla stugor bevaras. Moderaternas privatiseringar skulle ha lett till att nästan alla stugor rivits och ersatts av nya.
  • Bättre tillgänglighet till stränderna skapas för allmänheten – med lekplatser, promenadstigar, mm
  • Sjöns ekologiska system kommer upp på dagordningen. En privatisering, med efterföljande modernisering, av stugorna skulle ha ökat utsläppen i sjön – från en redan hög nivå
  • I stort sett hela Nydalaområdet avsätts för friluftsliv och blir en viktig ”grön lunga” för Umeå. De tidigare planerade stora bostadsområdena samt golfbanan strax öster om sjön, är strukna.

Lämna en kommentar