Umeå

Missbruket bekämpas bäst genom förebyggande verksamhet

Davis Kaza
Publicerad i
#50
Lästid 1 min

Arbetarpartiet och vårt ungdomsförbund Socialistisk Ungdom vill intensifiera kampen mot droger i Umeå och Sverige.

Vi genomförde en protest i samband med CUF:s kongress i Umeå 2012. Protesten riktade sig bland annat mot att CUF vill legalisera sexköp och tänkte anta ett program där de förespråkade avkriminalisering av narkotika. Vi ser Folkpartiets ungdomsförbund LUF som en annan motståndare.

För att vinna kampen mot missbruket krävs flera åtgärder. Betoningen måste ligga på förebyggande verksamhet. Arbetarpartiet för bland annat fram följande åtgärder:

Satsning på fler meningsfulla jobb. Idag står ca 250 000 unga i åldrarna 15-24 år utanför arbetsmarknaden i Sverige. Även i Umeå går unga arbetslösa – samtidigt som exempelvis äldreomsorgen skulle behöva mer personal. Kommunen har råd att anställa fler. De senaste 11 åren har kommunen och dess bolag, t.ex Umeå Energi och Bostaden, haft ett sammanlagt överskott på 2 200 miljoner kr. Pengar och resurser finns.

Ungdomsgårdar behövs på varje större stadsdel. Dessa måste ha en allsidig verksamhet och kunna ta hand om både musik- och motorintresserade. Gårdarna måste kompletteras med ett drogfritt kafé – öppet både på kvällar och nätter. Tidigare bedrev personalen på ungdomsgårdarna i Umeå uppsökande verksamhet ute på stan under helgerna. Denna verksamhet måste återinföras.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar