Inrikes

Cannabis allt vanligare bland unga

Patrik Brännberg
Publicerad i
#52
Lästid 2 min

I den årliga rapporten från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) framgår att missbruket av cannabis ökar bland ungdomar. Mellan åren 2004 till 2012 har andelen pojkar i åk 2 på gymnasiet, som testat cannabis någon gång, ökat från 16 till 20 procent. Även bland flickor har en ökning skett: från 13 till 15 procent.  

Detta överstiger de höga siffror som uppmättes bland ungdomar när drogliberala vindar blåste i början av 1970-talet. Då hade ca 15 procent av eleverna i 9:an testat narkotika. Skillnaden är att idag är ungdomsarbetslösheten betydligt mycket högre än på 70-talet. CAN:s undersökning antyder att andelen elever som regelbundet missbrukar cannabis (fler än 20 tillfällen) ökat måttligt jämfört med år 2000. Istället är det de som testat cannabis 2-20 gånger som ökat mest.

Undersökningen har också ställt frågor om s.k ”nätdroger”. Det handlar om preparat som ännu inte hunnit narkotikaklassas och som beställs via internet. Ett exempel är drogen ”Spice”. Här visar det sig att 5 procent av pojkarna i åk 2 på gymnasiet testat nätdroger. Undersökningen visar också att var fjärde som testat en nätdrog inte själv uppfattade sig ha använt narkotika!

En glädjande trend i undersökningen är att alkoholdrickandet minskar kraftigt. År 2000 var 80 % av eleverna i nionde klass alkoholkonsumenter. År 2012 hade denna andel sjunkit till 56 %. Dessutom har debutåldern för alkohol stigit. Positivt är också att även de s.k. högkonsumenterna dricker mindre.

En av de mest oroande slutsatserna av CAN-undersökningen är att cannabisanvändandet i allt större utsträckning ses som något normalt. Detta blir extra oroande mot bakgrund av den höga arbetslösheten, speciellt bland unga. Uppgiften är uppenbar: det krävs en kamp mot knarklobbyn.

Lämna en kommentar