Inrikes

Strejkbryteri under busstrejken – högerextrema moderater låg bakom

Jan Hägglund
Publicerad i
#54
Lästid 5 min

Organiserade strejkbrytare utmanar öppet fackföreningarnas strejkrätt i Sverige! Strejkbryteri är en aktiv handling riktad mot den 100-åriga fackliga rätten att strejka för att understryka sina krav. Angreppet mot strejkrätten utfördes av ”Fria Moderata Studentförbundet” i samband med den bussförarstrejk som utlysts av fackförbundet Kommunal.

Bakom strejken låg en allvarlig konflikt mellan Kommunal och de privata Bussarbetsgivarna. Facket ansåg att arbetsgivarna ville tvinga igenom för låga löneökningar samt försämringar av andra arbetsvillkor.

Organiserat strejkbryteri var vanligt under 1920- och 30-talen. Läs vårt mittuppslag (sidorna 4 och 5). Där sätter vi in de ”fria moderata studenternas” försök att sabotera strejkrätten i sitt historiska sammanhang. För det finns verkligen en historisk koppling mellan dagens strejkbryteri, från överklassens ungdomar, och det strejkbryteri som gårdagens överklass organiserade under 1900-talets första årtionden. Och det är ingen tillfällighet att högerextremister vågar att organisera ett politiskt strejkbryteri riktat mot facket just nu.

Framväxten av högerextrema politiska riktningar runt om i världen, både rena nazister som Gyllene Gryning i Grekland, och rasistiska Dansk Folkeparti, har stärkt självförtroendet hos de svenska högerextremisterna. Men minst lika viktigt för självförtroendet hos de överklassungdomar som agerat strejkbrytare i Stockholm är den feghet som präglat fackföreningarna i Sverige, ända sedan Storkonflikten tog slut, år 1980. Resultatet av att facket inte har tagit någon allvarlig strid för sina medlemmar på 33 år har inneburit att lönernas andel av samhällsinkomsten idag är den lägsta på uppåt hundra år.

Facklig feghet inbjuder till strejkbryteri

Fackets ovilja att ta strid för medlemmarna har inneburit att många – arbetsgivarnas organisationer, enskilda bemanningsföretag och politiskt högerextrema grupper – har tappat respekten för fackföreningarna. Därför vågade nu Fria Moderata Studenter (FMS) bryta strejken genom att själva köra minibussar mellan Karolinska och Södersjukhuset. Men de fria moderata studenterna i FMS gick ännu längre. De motiverade också sitt korta, men provocerande, strejkbryteri med uttalanden som stämplade Kommunals krav vad gäller lön och arbetsvillkor som ”orimliga”. FMS förbundsordförande Victoria Nilsson uppmanade också fler ”både i allmänheten och fackets medlemmar, att bryta strejken”. Detta framgår av FMS pressmeddelande 19/6!

Skuggan av hakkorset

Under många år efter nederlagen för Nazi-Tyskland och det fascistiska Italien i andra världskriget har strejkbryteri varit otänkbart i Sverige. Planerna att med våld slå ned fackliga och demokratiska rättigheter tvingades gömmas efter krigsslutet. Men inte glömmas. De högerextrema åsikter som en gång gjorde sig breda tvingades backa ned i källarens mörkaste håla. Men nere i dunklet har hatet mot fackliga rättigheter, och sociala reformer som minskat klassklyftorna, hållits vid liv. Borgerlighetens mest högerextrema uppfattningar har burits vidare av organisationer som under decennier har hållit låg profil. Nu kommer de åter upp ur källarmörkret. De har lämnat hakkorset men inte hatet.

En av de organisationer som har spelat en avgörande roll för att hålla borgerlighetens mest reaktionära idéer vid liv är strejkbrytarna i Fria Moderata Studenter. Privatskolan Lundsberg är en annan institution som också hållit borgerlighetens mest reaktionära idéer vid liv. FMS och Lundsberg har kompletterat varandra. De vill se en reservarmé av arbetslösa med låg a-kassa; de vill sänka minimilönerna och avskaffa anställningstryggheten; de vill utplåna traditionen av kollektivavtal och fackföreningar. Samtidigt vill de sänka skatterna vilket leder till nedskärningar inom skola, vård och social trygghet. Målet är ett samhälle med dramatiskt ökade klassklyftor – både vad gäller inkomster och demokratiska möjligheter att påverka samhällets utveckling.

En plantskola för högerns elit

FMS har spelat en viktig roll då förbundet har bidragit till att forma många makthavare. Moderatledarna Ulf Adelsohn och Carl Bildt utgör två exempel. Bildt står i en klass för sig. Som ”regerande” utrikesminister och tidigare statsminister har han byggt upp ett politiskt-ekonomiskt kontaktnät på det internationella planet som saknar motsvarighet i Sveriges historia. Bildt är bland annat medlem i ”Trilateral Commission”, ”Bilderberggruppen” och ”Committee for the Liberation of Iraq” (som drev på för att USA skulle invadera Irak). När det gäller affärer har Bildt haft privata intressen i Ryssland och Sudan via Lundin Petroleum och Vostok Nafta.

I början av sin politiska bana var Bildt alltså aktiv i Fria Moderata Studentförbundet. Han har varit vice ordförande, ordförande samt redaktör för förbundets mörkblå tidning ”Svensk Linje”. Bildt har definitivt slagit vakt om FMS, under många år en av de mest högerinriktade organisationerna inom den politiska delen av borgerligheten. Nu har de fria moderata studenterna (FMS) utmanat facket på ett sätt som för tankarna tillbaka till 1920-talet.

Amalthea – ett historiskt namn

Busslinjen som dessa extrema moderata studenter drev, i sitt strejkbryteri, döpte de till ”Amalthealinjen”. Namnet hade FMS valt efter ett fartyg där brittiska strejkbrytare bodde under en stor strejk bland hamnarbetare i Sverige 1908. Strejkbrytarna bodde ofta på just båtar. Det ansågs säkrare för de hatade strejkbrytarna att bo en bit ut i vattnet än på land. Just båten Amalthea sprängdes som en hämnd för att strejkbrytarna hade beskjutit en arbetardemonstration. Bomben var till för att skrämmas och inte döda men då strejkbrytarna sov på däck, p g a värmen, dödades en person och över tjugo skadades.

Inspiration från 1920-talets professionella strejkbrytare

Utan minsta tvekan valde FMS namnet på ett sprängt strejkbrytarskepp (Amalthea) för att provocera alldeles extra mycket. Först provocerar de genom strejkbryteri i praktisk handling. Sedan höjer de temperaturen genom att uppmana andra till strejkbryteri – i syfte att försöka splittra och försvaga facket. Slutligen trappar de upp provokationen ytterligare genom valet av namn på sin aktion. Det finns ingen tvekan: FMS hoppades provocera fram våld. Allt detta sammantaget understryker den högerextrema karaktären på FMS. Denna aktion har hämtat sin inspiration från det professionella strejkbryteri som förekom i början på 30-talet. Detta strejkbryteri speglar samma hat mot arbetarrörelsen som fanns i början på 1900-talet.

Det är upp till fackföreningsrörelsen hur fortsättningen ska bli. Agerar facket för en massiv uppslutning, för att stoppa strejkbrytare genom strejkvaktskedjor, då blir det ingen upprepning. Men om fackpamparna nöjer sig med några kritiska ord så kommer facket att fortsätta att tappa i respekt – och i medlemsantal. En fortsatt feghet från fackets sida inbjuder till mer av strejkbryteri. Och då är det troligt, till och med mycket troligt, att de fria moderata studenterna kommer att lyckas i sin avsikt att provocera fram våld.

Det vore synd om någon dog.

Läs även:

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar