Internationellt

Militärkupp kidnappade revolutionen – blodigt inbördeskrig värsta scenariot

Jan Hägglund
Publicerad i
#55
Lästid 5 min

Egypten befi nner sig i ett tillstånd som riskerar att utvecklas till ett inbördeskrig. Den enorma folkliga mobiliseringen, vars omedelbara mål var att störta president Muhammad Mursi, har omvandlats till ett militärt maktövertagande. Den väldiga massrörelsen – inställd på att bryta det Muslimska Brödraskapets makt genom en utomparlamentarisk och revolutionär politisk handling – har kidnappats och övergått i ett blodigt militärstyre.

Militärstyrets brutalitet har blivit tydlig genom flera massakrer på Muslimska brödraskapets anhängare. Den 8:e juli sköt militären ihjäl minst femtio anhängare till den avsatte presidenten utanför det Republikanska gardets högkvarter, där många trodde att Mursi hölls fängslad. Den 27 juli iscensattes en ännu blodigare massaker. Uppemot 100 ” bröder” uppges ha dödats då militären sköt mot en demonstration. Redan innan kuppen, den 30 juni, skadades uppåt 600 personer i samband med de massiva demonstrationerna mot president Mursi – något som startade en våldsspiral.

Dödligt våld över hela landet

Så har våld med dödlig utgång förekommit i en rad andra städer än Kairo. Enligt Mena, den statliga nyhetsbyrån, har stenar och knivar men också skjutvapen används i samband med att människor dödats under strider som ska ha ägt rum i Alexandria. Även i städer som Minya och Marsa Matrouh uppges människor ha blivit dödade i strider mellan anhängare och motståndare till Brödraskapet.

En händelse som kunde ha utvecklats till en ny, och ännu blodigare massaker, utspelade sig nära en moské i en förort till Kairo. Enligt en talesperson för Muslimska brödraskapet blev deras medlemmar brutalt angripna under en bönestund. Angriparna kastade bensinbomber och sköt mot Brödraskapets medlemmar med både kul- och hagelgevär. Antalet besökare i moskén var hela 2000. Många sårades.

Jakt på ledare och censur

Det har blivit allt svårare att följa vad som händer. Militären har infört censur. Tre muslimska TV-stationer har stängts. En av dessa drivs av Brödraskapet. Al Jazeera, som har sin bas i Qatar, har fått fem medarbetare gripna då militären gjorde en razzia mot TV-stationens redaktion i Kairo. Den hatade politiska polisen, som avskaffades då Mubarak föll, planeras att återskapas. Militärens våld har redan skapat motsättningar inom den nya regeringen. Vicepresidenten el-Baradei, som tillhör det liberala lägret, har tvingats ta avstånd från våldet .

Militärens mål verkar vara att radera ut Brödraskapets politiska inflytande. Förutom Mursi har även ”brödernas” ordförande Muhammad Badie och Saad al-Katatni, ledare för Brödraskapets politiska gren, Frihets- och rättvisepartiet, har tagits av militären. Dessutom har en order utfärdats om att gripa ytterligare 300 medlemmar av Brödraskapet.

Anklagelserna är mycket allvarliga. Tvåhundra ”bröder” anklagas för att genom uppvigling ha orsakat blodbadet utanför Republikanska gardets högkvarter. Åklagarmyndigheten har dessutom tillkännagett att den påbörjat en förundersökning mot Mursi själv och åtta andra höga ledare. Brottsmisstankarna beskrivs som ”spionage, anstiftan till våld mot demonstranter” och att ha ”skadat landets ekonomi”. Även begreppet ”mord” har använts. Om någon befinns skyldig för sådana brott kan straffet både leda till livstid och döden.

Men att det hela handlar om en brutal maktkamp, med höga insatser, visas av att ”brödernas” politiska gren (Frihets- och rättvisepartiet) först erbjöds ministerposter. Det var sedan ”bröderna” tackat nej, med motiveringen att man ”inte förhandlar med kuppmakare”, som de började att gripas av militären. Även ledare i Salafisternas politiska parti (al-Nour) blev erbjudna ministerposter. Men också Salafisterna tackade nej. Detta trots att dessa, tillsammans med ”liberala” borgare och militären själva, ställt upp på en presskonferens där Mursis avsättning tillkännagavs. Efter att först ha ställt sig bakom kuppen försöker Salafisterna,på det mest politiskt korrupta sätt, att distansera sig från militären.

Risk för inbördeskrig

Risken för ett inbördeskrig hänger i luften. Både militären och det Muslimska Brödraskapet har sedan årtionden byggt upp var sin maktstruktur. Egypten har en stående armé på ca 450 000 soldater (flest i hela mellanöstern) och kan, åtminstone i teorin, kalla in en miljon ”reservister” med kort varsel. Militären kontrollerar även en mycket stor del av Egyptens ekonomi och har, sedan lång tid tillbaka, mycket goda kontakter med USA. Militären har tillsatt politiska ledare under 60 år. Dess folkliga förankring är stor. Dels genom alla de som är anställda av armén, dels genom att ännu fler arbetar i militärens företag. Dessutom ser många miljoner egyptier militären som en garanti för att islamisterna inte ska få ett för stort inflytande i samhället.

Muslimska Brödraskapet har, å sin sida, sjuhundratusen medlemmar i Egypten. Deras kandidat Mursi erhöll tretton miljoner röster i slutomgången av presidentvalet. Brödraslapets politiska gren, Frihets- och rättvisepartiet, blev det största partiet i parlamentsvalet 2011. Deltagandet i valet var det högsta någonsin i Egypten (62 %) vilket betydde att 8,5 miljoner röstade. Och av dessa gav 43 % sin röst till ”brödernas” politiska gren. Muslimska Brödraskapet grundades i Egypten 1928. På kort tid spred sig rörelsen över hela landet, men också till Syrien, Palestina och andra länder i Nordafrika. Brödraskapet är idag en av världens största och mest inflytelserika islamistiska rörelser.

Brödraskapets ”sociala infrastruktur” skulle kunna liknas vid ett träd med stam och grenar. Stammen utgörs av tusentals moskéer, imamer (muslimska präster) och tiotals miljoner troende. Från stammen utgår grenar i form av massor av sido- och underorganisationer som under årtionden arbetat med social verksamhet – exempelvis distribution av mat och gas till miljontals fattiga. Denna stomme i form av 100 000-tals islamister, och de olika nätverk som når ut till tiotals miljoner troende, utgör en formidabel social kraft i det Egyptiska samhället.

Det är dessa två grundläggande maktstrukturer i Egypten som hamnat på kollisionskurs med varandra. Detta riskerar att leda till en blodig maktkamp vars resultat kan bli en hård diktatur. I värsta fall efter att ett fruktansvärt inbördeskrig utkämpats. Som socialister måste vi göra allt för att bygga upp en ny maktstruktur som kan ena Egyptens arbetare, bönder och unga bakom en politik som förmår avskaffar arbetslöshet och fattigdom. Detta är enda sättet att neutralisera militären och Brödraskapet vars maktambitioner riskerar att kasta landet in i kaos, diktatur och – i värsta fall – ett blodigt inbördeskrig

Läs även:

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar