Inrikes

Miljardsvindeln inom Wallenbergägda Stora Enso

Davis Kaza
Publicerad i
#56
Lästid 4 min

I våras avslöjade Svt:s Dokument Inifrån en omfattande härva inom skogskoncernen Stora Enso, som bl a ägs av familjen Wallenberg och den finska staten. Under närmare ett decennium hade styrelsen och företagsledningen manipulerat med bokföringen. I syfte att kunna fortsätta dela ut gigantiska summor till sina aktieägare doldes tiotals miljarder kronor i förluster. Bland annat hade 43 miljarder kronor förts över från Stora Ensos dotterbolag i Sverige till dess moderbolag i Finland. När en rakryggad anställd på ekonomiavdelningen anmälde oegentligheterna så lade styrelsen, två revisionsbyråer samt den finska handelskammarens revisionsnämnd locket på.

Det hela började år 2000, då Stora Enso köpte det amerikanska pappersföretaget Consolidated Papers. Detta visade sig snabbt vara en mycket dålig affär. Stora Enso hade köpt Consolidated Papers till överpris, och det amerikanska företaget började dessutom göra stora förluster. Styrelsen, med Marcus Wallenberg och Wallenberg-direktören Claes Dahlbäck i spetsen, hoppades att det skulle vända. Men efter två år, 2002, var de tvungna att skriva ned värdet på det amerikanska bolaget. Detta innebar ett problem för styrelsen. Styrelsen ville nämligen fortsätta att dela ut stora summor till aktieägarna, vilket krävde att bolaget framställdes som framgångsrikt. Och då går det inte att göra jättelika förluster. Särskilt inte sådana gigantiska förluster som man dragit på sig genom USA-köpet. Så istället för att erkänna att man gjort en närmast katastrofal affär, och redovisa förlusten, så valde styrelsen att en annan väg. Man tvingade helt enkelt USA-bolaget att bortse från verkligheten och fabricera siffror som visade en lägre förlust…

I slutänden tvingades dock Stora Enso att skriva av 10 miljarder kronor i USA. Men siffran borde ha varit det dubbla. Dessutom valde styrelsen fortsätta manipulera bokföringen, genom att helt enkelt sluta redovisa några förluster alls – under flera år. På detta sätt kunde styrelsen fortsätta dela ut enorma summor till aktieägarna. Och det handlade inte om vilka summor som helst. Sedan Stora Enso bildades 1998, genom att svenska Stora (Kopparberg) och finska Enso slogs ihop, hade företaget delat ut hela 56 miljarder kronor till sina aktieägare. Åren efter USA-affären uppgick aktieutdelningarna till ofattbara 260 % av vinsten! Detta kan jämföras med att ett genomsnittligt börsbolag delar ut mellan 30-50 % av vinsten till ägarna. Förutsatt att det finns någon vinst att dela ut.

För att kunna göra de stora utdelningarna hade inte bara förlusterna i USA dolts med hjälp av en manipulerad bokföring. Då koncernens redovisningschef Gerard Goodwyn gick igenom böckerna upptäckte han hur företaget satt manipulationerna i system. Företagsledningen hade bland annat fört över hela 43 miljarder kronor från det svenska dotterbolaget till moderbolaget i Finland. Detta utan att minska värdet på det svenska bolaget. I bokföringen såg det därför ut som om alla pengarna fanns kvar (i det svenska bolaget)! Enligt Goodwyns beräkningar hade företagsledningen dolt över 50 miljarder kronor i förluster genom olika manipulationer.

Goodwyn rapporterade sina upptäckter till företagets revisionsbyrå, PwC. Dessa blev mycket bekymrade. Om Goodwyns upptäckter stämde skulle Stora Enso inte få göra fler aktieutdelningar. Men dessutom hade de utdelningar man gjort de senaste åren troligen varit olagliga. Trots detta valde PwC att inte att agera. Likadant var det med den nya revisionsbyrå som anlitades, Deloitte. Även de kände till alla lagbrott och manipulationer – men valde också att blunda.

Blundade gjorde dock inte Stora Enso, när det gällde sin redovisningschef. Goodwyn blev hotad av cheferna och utfryst på jobbet. Till råga på allt insåg han att han själv riskerade att hamna i fängelse om manipulationerna anmäldes. Goodwyn pressades så hårt av företagsledningen att han kollapsade. Medan Goodwyn var sjukskriven fick han dessutom sparken. Gerard Goodwyn avled våren 2013 av en hjärtattack, troligen pga sviterna från tiden på Stora Enso.

Under sin sista tid i livet berätta Goodwyn sin historia för olika granskningsinstanser i Finland. Men utan resultat. De enda som tog honom på allvar var den finska handelskammarens revisionsnämnd. Dessa utredde ärendet – och gav Goodwyn rätt. Men den enda påföljd som utdömdes för de systematiska manipulationerna inom Stora Enso var en anmärkning till revisionsbyrån PwC – skriven på finska och enbart publicerad i Finland. Styrelsen och företagsledningen – däribland Marcus Wallenberg – kom undan. Detta trots att de misskött och plundrat företaget samt brutit mot lagen. Till råga på allt har företaget, efter Svt-dokumentären, försökt svartmåla den framlidne Goodwyn som en rättshaverist…

Härvan kring Stora Enso visar med all önskvärd tydlighet den korrupta hålla-bakom-ryggen-kultur som finns bland samhällets toppar. I synnerhet i mindre länder som Sverige och Finland. Kretsen av toppar inom företagsvärlden, politiken, statliga myndigheter och media är mycket snäv. Det finns en tendens till att ”alla känner alla”. Wallenberg-familjen är dessutom Sveriges mäktigaste kapitalistiska dynasti. Så trots ett av de värsta fallen i modern tid, när det gäller mygel och manipulation av bokföring i Sverige, blev den enda påföljden en ”anmärkning” – för en revisionsbyrå! Inte för styrelsen i Stora Enso. Men tack vare en rakryggad redovisningschef, Gerard Goodwyn, vet vi idag sanningen om denna smutsiga härva.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar