Inrikes

Regionalpolitik för hela landet

Jan Hägglund
Publicerad i
#56
Lästid 1 min

Västerbotten, och övriga delar av Sverige utanför de tre storstadsregionerna, får inte reduceras till en råvaruproducerande koloni där folk bara arbetar men inte bor.

Ska detta lyckas måste kampen föras för något. Inte bara emot. Arbetarpartiet ser en industri- och regionalpolitik som grunden för att rädda både glesbygd och övriga regioner utanför storstadsområdena. För oss är en återindustrialisering, baserad på miljömedvetenhet, det centrala i denna regionalpolitik. Det är mot denna bakgrund vi vill satsa på miljövänligt fordonsbränsle, vindkraft och en ansvarsfull gruvdrift. Detta kräver att de tillgängliga resurserna, både på lokal och nationell nivå, samordnas. Detta är vad Arbetarpartiet kallar för en socialistisk regionalpolitik. För gröna industrijobb.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar