Inrikes

Fler lokala folkomröstningar

Publicerad i
#57
Lästid 2 min

Sedan lagen ändrades 2011, och det blev lättare att få till stånd lokala folkomröstningar, har tio kommunala omröstningar hållits. Till detta kommer nu folkomröstningen om sjukvården i Västerbottens läns landsting som nummer elva. Folkomröstningarnas resultat följs dock sällan.

Västerbotten, september 2013

Frågan: Om Dorotea skulle få tillbaka sina vårdplatser med läkarjourkedja och Åsele skulle få tillbaka sin stationerade ambulans.

Ja: 88,4 %
Nej: 7,5 %

Valdeltagande: 31,1 %

Resultat: Politikerna sa redan i förväg att de inte tänkte följa omröstningen om det blev lägre valdeltagande än 50 %. Landstingsledningen har dock börjat vackla.

Strängnäs, juni 2013

Frågan: Om stadieindelningen i skolan skulle ändras från förskoleklass (F)-3 samt 4-9-skolor till F-6 samt 7-9-skolor.

Ja: 76,8 %
Nej: 18,2 %

Valdeltagande: 16,9 %

Resultat: De styrande politikerna har bjudit in oppositionen till dialog om skolornas utformning.

Årjäng, juni 2013

Frågan: Om skolorna i Östervallskog och Blomskog skulle läggas ned.

Ja: 38,9 %

Nej: 58,5 %

Valdeltagande: 51,0 %

Resultat: Politikerna har sagt att de inte tänker följa omröstningen.

Trosa, maj 2013

Frågan: Om Trosa kommun skulle byta län från Södermanland till Stockholm.

Ja: 41,2 %

Nej: 58,6 %

Valdeltagande: 63 %

Resultat: Politikerna säger att de ska följa omröstningen.

Grums, mars 2013

Frågan: Om mellanstadieeleverna från Skruvstads och Slottsbrons skolor skulle flyttas till Jättenstensskolan.

Ja: 20,7 %

Nej: 77,2 %

Valdeltagande: 37,9 %

Resultat: Politikerna gjorde tvärs emot omröstningen.

Laxå, mars 2013

Frågan: Om årskurs 4-6 i ytterområdenas skolor skulle flyttas till Laxå tätort.

Ja: 26,9 %

Nej: 71,3 %

Valdeltagande: 43,7 %

Resultat: Beslutet att flytta eleverna står fast, men frågan har återremitterats.

Tyresö, september 2012

Frågan: Om Tyresö kommun skulle fortsätta att tillämpa den nya taxan inom äldre- och handikappomsorgen.

Ja: 13,7 %

Nej: 83,9 %

Valdeltagande: 29,1 %

Resultat: Politikerna följde inte omröstningen, utan taxan fick vara kvar.

Sunne, september 2012

Frågan: Om skolorna i Bäckalund, Rottneros och Stöpafors skulle läggas ned.

Ja: 24,2 %

Nej: 68,6 %

Valdeltagande: 53,6 %

Resultat: Politikerna följde omröstningen och skolorna blev kvar.

Ekerö, mars 2012

Frågan: Om kommunen skulle sälja sina aktier i Ekerö Bostäder.

Ja: 33 %

Nej: 66 %

Valdeltagande: 45 %

Resultat: Politikerna följde omröstningen.

Ljungby, mars 2012

Frågan: Om att återöppna tre nedlagda byaskolor.

Ja: 59 %

Nej: 35 %

Valdeltagande: 28 %

Resultat: Politikerna följde inte omröstningen, och skolorna förblir nedlagda.

Ängelholm, november 2011

Frågan: Om att bygga en ny väg eller inte.

Ja: 37,3 %

Nej: 59,7 %

Valdeltagande: 34,5 %

Resultat: Politikerna följde inte omröstningen utan byggde vägen ändå.

Läs även:

Lämna en kommentar