Internationellt | Miljö och klimat

Ny rapport från FN:s klimatpanel

Publicerad i
#58
Lästid 1 min

Den 27 september släppte FN:s klimatpanel IPCC den första delen av sin nya rapport om klimatförändringarna. Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att man nu är ännu säkrare på att den globala uppvärmningen inte beror på en naturlig variation utan på aktiviteter som människor med makt är ansvariga för.

I rapporten, som är den femte och mest omfattande i raden sedan 1998, är forskarna överens om att det med 95 procents sannolikhet är utsläpp av växthusgaser (som koldioxid) från transporter, energiproduktion, mm, som ligger bakom den globala uppvärmningen. I den förra rapporten år 2007 var man 90 procent säker. Detta utgör ett ytterligare stöd för oss som kämpar för att minska utsläppen. Det minskar ytterligare trovärdigheten för ”klimatskeptikerna”.

Vi återkommer till innehållet i den nya IPCC-rapporten i kommande nummer av Nya Arbetartidningen.

Lämna en kommentar