Umeå

Nya Kulturhuset Väven 210 miljoner dyrare

Patrik Brännberg
Publicerad i
#58
Lästid 2 min

Som första tidning kan Umebladet avslöja att det nya kulturhuset Väven kommer att bli 210 miljoner kronor dyrare att bygga än vad som tidigare sagts. Projektet, som från början skulle kosta 700 miljoner, är nu uppe i 910 miljoner.

Anledningarna till fördyringen är två. Dels hävdar kommunledningen att bevarandet av den gamla byggnaden ”Stallet” kostat extra. Dels har så kallade ”hyresgästanpassningar” för ca 170 miljoner tillkommit. I denna term ingår sådant vi trodde vara självklart som golv, färg på väggar, rulltrappor och utsmyckningar! Att inte dessa kostnader var medräknade redan från början är oacceptabelt. Det är svårt att tänka sig ett Kulturhus utan utsmyckningar och färg på väggarna…

Kulturhuset ägs av bolaget Väven som i sin tur samägs av Umeå kommun och Balticgruppen. Detta bolag hyr sedan ut lokalerna till Umeå kommun. De höga byggkostnaderna innebär en rekordhög årshyra för Umeå kommun – 60 miljoner per år. Som jämförelse kan sägas att det gamla biblioteket vid Vasaplan idag har en hyreskostnad på 8,6 miljoner per år.

Kvadratmeterhyran i Väven ligger på en rent osannolik nivå – 4 588 kr per kvadratmeter och år. Som jämförelse låg Sveriges dyraste hyreslägenhetsprojekt åren 2005-2010 på en hyresnivå på 2 200 kr per år och kvadratmeter. Detta motsvarar 13 750 kronor i månaden för en trea på 75 kvadratmeter. Hyran i Kulturhuset är alltså mer än dubbelt så hög som lyxlägenheterna vid Vasaparken i Stockholm. För en trerumslägenhet på 75 kvadrat i Umeås Kulturhus skulle man få betala 28 675 kronor i månaden!

Men hyran är inte det enda som kostar i det nya Kulturhuset. Om man räknar in verksamheterna i huset kan Umeå kommuns totala kostnad för ”Väven” komma att hamna på cirka 148 miljoner kronor per år. Detta finansieras genom att redan existerande verksamheter för 50 miljoner  (ur kulturnämndens budget) flyttas till Kulturhuset. Resten, cirka 98 miljoner, utgör en merkostnad. Denna merkostnad måste betalas genom att extra pengar tillskjuts.

Arbetarpartiet har hela tiden argumenterat emot byggandet av kulturhuset på kajen.
– Med tanke på det planerade stålbadet för verksamheterna i Umeå kommun är satsningen på Kulturhuset extremt oansvarig, säger Jan Hägglund, gruppledare i kommunfullmäktige för Arbetarpartiet.
– Fördyringarna, och den makabra hyran, innebär att Kulturhuset blir en gökunge som stjäl utrymme från skola, barn- och äldreomsorg i kommunen. Dessutom kommer annan kulturverksamhet att få stryka på foten för att finansiera skrytbygget.
– Kommunen måste försöka dra sig ur kulturhusprojektet, menar Hägglund. Försöken att minimera de ekonomiska skadeverkningarna måste inledas omedelbart, exempelvis genom att hyra ut lokalerna i Väven till olika företag. Samtidigt måste Stadsbiblioteket bli kvar vid Vasaplan.
– De hundratals miljoner som skulle sparas på detta sätt behövs inom vård, omsorg och skola.

Lämna en kommentar