Umeå

Också Äventyrsbadet fördyrat

Patrik Brännberg
Publicerad i
#58
Lästid 1 min

I de beräkningar som Umeås kommunledning hittills har gjort kommer det nya Äventyrsbadet att innebära en kostnad för kommunen på 37 miljoner kr per år. Men eftersom att det gamla badhuset kostar 12 miljoner kr per år landar merkostnaden för det nya badhuset i centrum på 25 miljoner kr per år – miljökostnaden oräknad.

De ekonomiska beräkningarna kan dock ifrågasättas. Merkostnaden kan bli ännu större när bygget är klart. På intäktssidan räknar kommunledningen, optimistiskt, med biljettintäkter från 375 000 besökare per år som ska betala i snitt 52 kronor var. Detta innebär att varenda umebo, och invånarna i de fem kranskommunerna, skulle besöka äventyrsbadet i snitt 2,5 – 3 gånger per år. Med tanke på att en simhall/äventyrsbad inte appellerar till alla är denna besökssiffra osannolik.

Om besökssiffrorna hamnar på mer blygsamma 275 000 besökare per år får man räkna med en total merkostnad för skattebetalarna på ytterligare fem miljoner per år. I slutänden kan merkostnaden för Äventyrsbadet komma att hamna på mer än 30 miljoner kronor per år.

Länsstyrelsen har varnat för en ”trafikinfarkt” längs Östra Kyrkogatan om badet byggs. Med tanke på den redan dåliga luften i centrala Umeå är Äventyrsbadet en farlig investering – både för hälsa och ekonomi.

Läs även:

Lämna en kommentar