Umeå

Skär ned på skrytprojekt – satsar på vardagsverksamheter

Patrik Brännberg
Publicerad i
#59
Lästid 3 min

Arbetarpartiets budget för Umeå kommun 2014 innehåller satsningar på sex viktiga områden. Till skillnad från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, som vill skära ned över 100 miljoner på skola och omsorg, föreslår Arbetarpartiet en budget helt utan nedskärningar. Arbetarpartiets gruppledare Jan Hägglund svarar på frågor om budgeten inför 2014.

Under en period av 12 år, 2002-2013, har Umeå kommun gått med sammanlagt över 2,3 miljarder i överskott. Hur kommer det sig att de etablerade partierna nu föreslår stora nedskärningar?
– Tiden har hunnit ikapp makthavarna. De kommande åren kommer Umeå att drabbas av den globala kapitalistiska krisen – med bland annat bortfall i skatteinkomster. Dessutom kommer skrytprojekt som Kulturhuset och Äventyrsbadet att måsta börja betalas. Enbart dessa två projekt har en merkostnad på 125 miljoner per år! Vid horisonter hotar andra mörka moln: att Volvo lägger ned sin montering samt att IKEA skjutit upp sin butik på Söderslätt kan innebära ytterligare försämrat skatteunderlag. Mot bakgrund av dessa hot är satsningarna på skrytprojekt än mer ekonomiskt oansvariga.

Arbetarpartiets budget undviker nedskärningar och föreslår istället satsningar. Hur finansierar ni er Alternativbudget?  
– Vi vill att kommunen ska lämna kulturhusprojektet och istället hyra ut de luxuösa lokalerna till externa intressenter – det kan handla om banker eller andra företag som har råd att betala. Helst skulle huset förstås aldrig ha byggts – men när det nu står färdigt är det klokast att hyra ut det i andra hand. Dessutom vill Arbetarpartiet att Umeå Energi, ett bolag som ägs av kommunens skattebetalare, ska använda hälften av sin vinst på 100 miljoner till att täcka underskotten inom skola och omsorg. Umeå Energi är ett solitt bolag som gjort stora vinster under ett antal år.
– Vi vill också skära ned på politiska overhead-kostnader. När politikerna i Umeå sitter i möte får de både ersättning för förlorad arbetsinkomst och ett arvode. Vi vill skära bort arvodet, men behålla ersättning för förlorad arbetsinkomst. Politiskt aktiv ska man vara för att man vill förändra samhället – inte för att tjäna en extra slant.

Tabell Finansiering av Arbetarpartiets alternativbudget
Vilka är de viktigaste satsningarna i Arbetarpartiet budget?
– Vår viktigaste fråga är en satsning på personalen. Vi vill ge fast anställning till 300 vikarier och upprätta vikariepooler inom äldre- och barnomsorgen. På så sätt gör vi tillvaron tryggare för de som idag är timvikarier – men dessutom minskar vi de tillfällen där verksamheterna tvingas ”gå kort” eftersom att man inte får tag i en vikarie på kort varsel.
– Dessutom vill vi satsa 25 miljoner på ett projekt för att förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorgen. Det handlar om att höja personaltätheten och därmed exempelvis kunna minska antalet delade turer.
– Vi vill också ha ett åtgärdsprogram för att bekämpa knarket i Umeå. Det handlar om att satsa på ungdomsgårdar, Elevhälsan samt mindre klasser i skolorna.
– Till sist vill vi satsa på att förbättra den dåliga luften i centrala Umeå. Att lägga ned Äventyrsbadsprojektet är den enskilt viktigaste åtgärden för att inte försämra luften ytterligare. Inför man dessutom samordnade varutransporter för lastbilstrafiken kan en del av dagens utsläpp försvinna.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kommer att få igenom sin nedskärningsbudget. Vad är egentligen poängen med att lägga fram en Alternativbudget?
– Vi vill visa att det skulle kunna gå att undvika nedskärningar – om det fanns en politisk vilja att ifrågasätta skrytprojekt och det lokala byggkapitalet. Själva vetskapen om att det finns ett alternativ till nedskärningspolitiken ger råg i ryggen åt personal och brukare att säga ifrån. Det är hos dessa som kraften att stoppa nedskärningarna finns. Det har visat sig gång på gång i Umeå – exempelvis när protester från nästan 1000 föräldrar pressade fram ett beslut om att minska storleken på förskolegrupperna.
– Även om V och S får igenom sitt budgetförslag är kampen mot nedskärningar och skrytprojekt inte över. Fortfarande finns exempelvis tid att sätta stopp för bygget av Äventyrsbadet.

Lämna en kommentar