Inrikes

Svenskarnas Parti enar nazister

Publicerad i
#60
Lästid 4 min

I skuggan av framgångarna för grekiska Gyllene Gryning och ungerska Jobbik har också de svenska nazisterna stärkts. I centrum står Svenskarnas Parti (tidigare Nationalsocialistisk Front). Med ett moderniserat språkbruk och tydliga influenser från bland annat Gyllene Grynings arbetsmetoder så har Svenskarnas Parti (SvP) klivit fram som den dominerande nazistorganisationen i Sverige.

Sverigedemokraternas intåg i riksdagen efter valet 2010 innebar en kvalitativ förändring av det politiska klimatet i Sverige. Förekomsten av ett rasistiskt parti i riksdagen har gett en större legitimitet till rasistiska åsikter. Många tidigare ”smygrasister” vågar nu öppet vädra sina åsikter. Detta har skapat en ny och större grogrund för nazistiska våldsorganisationer att växa i.

Tack vare SvP står nazisterna i Sverige mer enade än på länge. Detta efter att, under många år, ha varit fördelade på en rad olika små partier, nätverk och ”gäng”. SvP har samlat upp en rad gamla nazistiska aktivister från andra nazistorganisationer. De har också haft en medveten inriktning mot att fånga upp missnöjda SD:are som trott att intåget i riksdagen skulle innebära att de kunde vara mer öppet rasistiska. Men sedan valet 2010 har SD-ledningen arbetat ännu hårdare för att framstå som salongsfähiga, vilket inneburit att en lång rad SD-medlemmar uteslutits p.g.a sina alltför rasistiska åsikter. SvP har lyckats vinna över en del av dessa organisatoriskt ”hemlösa” rasister. Till detta kommer det utbredda missnöjet med de etablerade partiernas handfallenhet inför globaliseringens problem, som avindustrialisering samt dumpning av löner och villkor genom användandet av utländska bemanningsföretag. SvP:s kampanjer mot bankernas girighet syftar till att nå ut till dessa människor och värva dem till nazismen.

I valet 2010 tog SvP mandat i Grästorps kommun och blev därmed den första öppet nazistiska organisation som lyckats ta mandat i ett kommunfullmäktige sedan 1940-talet. Sedan förra valet har SvP fått ytterligare ett antal kommunala mandat. Den tidigare nationaldemokratiske ledamoten i Nykvarns kommunfullmäktige, Daniel Spansk, har gått över till SvP. I Mönsterås och Hedemora har partiet värvat över tre tidigare SD-ledamöter. Slutligen har partiet även tagit plats i Lidköpings kommunfullmäktige. SvP:aren Curt Linusson hade fått 6 personröster på SD-valsedlar i valet 2010. När en av SD:s ordinarie ledamöter flyttade från kommunen så räckte dessa personröster för att Linusson skulle ta plats i fullmäktige. Idag har dock partiet tappat mandaten i Hedemora och Grästorp till följd av avhopp och att personer flyttat från kommunen.

Det är inte bara fullmäktigeledamöter som gått över till SvP. En rad medlemmar ur den våldsinriktade och kriminellt belastade nazistgruppen Svenska Motståndsrörelsen (SMR) har också anslutit sig till SvP. En av dessa är SvP:s partiledare Stefan Jacobsson. Jacobsson har även varit engagerad i det numera nedlagda nazistnätverket Info-14. En annan SMR-aktivist som SvP lyckats värva över är Magnus Söderman, som under många år utgjorde ansiktet utåt för SMR. Söderman ingår idag i redaktionen för SvP:s tidning Framåt och radiokanalen Radio Framåt.

Nätverket Info-14, som var drivande bakom nazisternas årliga samlingar i Salem utanför Stockholm, har överfört hela artikelarkivet från sin omfattande hemsida till SvP:s nättidning Realisten. Detta är anmärkningsvärt, då Salemmarscherna utgjorde den enskilt viktigaste samlingen för nazisterna i Sverige under 2000-talet. SvP har även värvat över ledande personer ur Nationaldemokraterna – ett parti som fört en tynande tillvaro  i skuggan av ”storebror” SD, präglad av interna strider. Förutom ovan nämnde Daniel Spansk har också partiets tidigare ledare Nils Eric Hennix och dess tidigare propagandachef Dan Eriksson gått med i SvP.

Det gäller dock att ha proportioner på den nazistiska samling som SvP lyckats med. Till stor del har SvP lyckats ena spillrorna av en rad små nazistgrupper. På partiets riksmöten deltar knappt hundra personer. I riksdagsvalet 2010 fick partiet 681 röster, vilket är hälften så många som föregångarna NSF fick i valet 2006. I kommunvalen 2010 fick SvP totalt 510 röster. Samtidigt var detta innan SD kom in i riksdagen. Och i takt med att den ekonomiska krisen fortsätter kan SvP växa. Ett varningstecken är att partiet har över 6 000 ”fans” på Facebook. Och i SvP:s närhet, men på armlängds avstånd, finns kamphundarna i våldssekten SMR. Dessa organisationer utgör dödliga hot som måste bekämpas. Gyllene Gryning och Jobbik står som varnande exempel.

Lämna en kommentar