Inrikes

Kan Löfven vinna valet? SD chockar – näst störst inom LO

Davis Kaza
Publicerad i
#61-62
Lästid 4 min

I den senaste stora partisympatiundersökningen från SCB blev Sverigedemokraterna (SD) tredje största parti. SD har framförallt gjort stora insteg bland LO-medlemmar. Bakom uppgången för SD ligger dels ett missnöje med arbetslöshet och nedskärningar. Dels Socialdemokraterna och LO:s brist på alternativ för att bekämpa den dumpning av löner och villkor och undergrävande av fackliga rättigheter som sker bl a med hjälp av bemanningsföretag som inte sällan utnyttjar utländsk arbetskraft.

I SCB:s mätning får SD 9,3 procent av rösterna. Detta är en ökning med 3,6 procentenheter sedan valet 2010. En stor del i denna ökning (1,9 procentenheter) utgörs av att SD vunnit över tidigare moderata väljare. SD har även vunnit över väljare från övriga allianspartier. Men vilka alliansväljare är det som går över till SD? Svaret finner vi i en intern opinionsmätning inom LO-facken som gjordes i oktober 2013.

SD och LO-medlemmarna
Denna mätning visar att Sverigedemokraterna skulle få näst flest röster bland LO:s medlemmar om det varit val i oktober i år. Bara Socialdemokraterna skulle ha fått fler röster. Nästan 17 procent skulle ha lagt sin röst på SD. Därmed är stödet för SD, bland de LO-anslutna, idag större än för hela alliansen sammantagen (14 procent)! Detta visar på en kollaps när det gäller arbetarnas förtroende för de traditionella borgerliga partierna. Siffrorna utgör något av en chock.

Men analysen innebär även en andra chock – som är allvarligare. För de LO-medlemmar som nu vänder sig bort från alliansen tänker inte rösta på Socialdemokraterna. Istället har även stödet för Stefan Löfvens parti krympt. Om det varit val i oktober i år hade S fått 54 procent av LO-medlemmarnas röster. Detta hade inneburit en förlust på två procentenheter sedan i maj. År 2007, förra gången stödet för alliansen kollapsade, uppgav närmare 70 procent av LO:s medlemmar att de skulle rösta på Socialdemokraterna. Men denna gång har inte LO-grupperna, i sin besvikelse med alliansregeringen, vänt sig till Socialdemokraterna (som ju också minskat). Denna gång har LO:s medlemmar vänt sig till Sverigedemokraterna!

Bland LO-förbunden är det inom fackförbunden Byggnads och Transport som SD har flest väljare. Hela 30 procent inom Byggnads, och en femtedel av Transports medlemmar, skulle rösta på SD om det var val idag. Båda dessa fackförbund agerar inom branscher som är bland de hårdast utsatta när det gäller dumpning av löner och arbetsvillkor med hjälp av utländska bemanningsföretag.
– Jag vet hur många av våra medlemmar resonerar. Många av dem jobbar i branscher som är kraftigt anfrätta av fusk, lönedumpning och osund konkurrens, säger Transports ordförande Lars Lindgren till tidningen Transportarbetaren.

SD har under en längre tid medvetet gjort populistiska utspel för att fiska röster ur den reella oro för dumpning av löner och villkor som finns bland många LO-medlemmar. Redan på partiets landsdagar år 2008 frågade sig partiledaren Jimmie Åkesson, ”vem ska försvara den svenska löntagaren mot lönekonkurrens från utlandet – om inte vi gör det?”. Denna inriktning för att fiska efter arbetarröster har fortsatt och slipats till. På sina landsdagar i Västerås i år utmanade SD direkt Socialdemokraterna. Jimmie Åkesson deklarerade att SD ska starta en kampanj, riktad mot S-väljare, i syfte att övertyga dessa att SD är ett tryggare val än S.
– Vi tänker visa att du och ditt parti svikit de idéer som en gång byggde folkhemmet, sa Jimmie Åkesson – riktat till Stefan Löfven.

På landsdagarna riktade SD även en trevare mot kvinnliga LO-medlemmar. Traditionellt har SD haft ett svagare stöd bland kvinnor än män. Detta försöker SD ändra på genom att börja prata om rätten till heltid inom vård-skola-omsorg.

Bakom alla populistiska utspel om rätt till heltid, försvar mot lönekonkurrens från utlandet och ”folkhemmet” så är dock SD alltjämt ett högerparti – med en rasistisk udd. En av de viktigaste punkterna i SD:s arbetsmarknadspolitiska program är en uppluckring av Lagen om anställningsskydd, LAS. SD förespråkar även skattesänkningar, och bidrog till att Alliansen kunde få igenom sitt femte jobbskatteavdrag i samband med höstbudgeten 2013. SD har också stött nedskärningar i kommuner där de har mandat. I Östergötlands läns landsting röstade SD för nedskärningar på vården, höjda patientavgifter och höjd tandvårdstaxa. I Landskrona stödde SD den borgerliga treklöverns (M, FP och MP) budget som bland annat innebar nedskärningar på 15 miljoner inom äldreomsorgen samtidigt som politikerarvodena höjdes med 2 %. På tal om politikerarvoden så lever SD-topparna i en helt annan värld än sina väljare, med riksdagsmannalöner i miljonklassen.

I slutänden försvarar inte SD svenska löntagare. Men genom att göra populistiska utspel i ett läge då inget annat parti, eller facket heller för den delen, har något alternativ till lönedumpning och urholkning av fackliga rättigheter så kan SD sprida sitt rasistiska gift. Och detta riskerar att spela ut löntagare med olika bakgrund mot varandra. En sådan splittring riskerar att ytterligare försvåra den nödvändiga kampen för bättre löner och villkor. SD måste bekämpas.

Läs även:

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar