Inrikes

Socialdemokraterna tar kamp om arbetarväljarna

Jan Hägglund
Publicerad i
#61-62
Lästid 3 min

Onsdagen den 27 november presenterade Socialdemokraterna, tillsammans med LO, tio viktiga vallöften.

Ett positivt inslag var att Stefan Löfven vill riva upp Lavallagen. S-ledaren underströk att ”den svenska modellen” ska stärkas. Innebörden är att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Detta oavsett var arbetstagaren kommer ifrån och i vilket land arbetsgivaren är registrerad.

”Vi ska inte konkurrera med sämre anställningsskydd och arbetsvillkor”, sa Löfven bland annat då tiopunktsprogrammet presenterades. S-ledaren trodde att fusket och svartjobben skulle kunna stävjas genom ett stärkt partsystem. Ett sätt att uppnå detta är att lagstifta om huvudentreprenörers ansvar inom byggsektorn för kedjan av underleverantörer. Uppdragsgivaren skulle då bli ansvarig för löner och skatter. I förslagen ingår att företag månadsvis ska redovisa anställdas skatter och arbetsgivaravgifter på individuell nivå. Bland de tio punkterna från S och LO, finns även ett stopp för ”stapling” av visstidsanställningar. Löfven underströk det orimliga i att unga människor aldrig får en tillsvidareanställning. Istället ”staplas” vikariat. Men det krävs tillsvidareanställningar för att kunna få ta ett lån och skaffa sig en egen bostad, menade Löfven.

Tiopunktsprogrammet för ”Ordningsregler för svensk arbetsmarknad” är en bred uppgörelse mellan S och LO. Detta innebär att båda parter har fått ge och ta. Vad LO har fått ge upp ville inte Thorwaldsson avslöja. Han medgav dock att det fanns områden där han velat gå ännu längre. LO-ordföranden berättade att byggsektorn, tillsammans med skogs- och transportnäringen, är de tre sektorer som påverkats mest av Lavallagen.

De tio punkterna från S och LO

1. Lex Laval ska rivas upp.
2. Alla företag verksamma i Sverige måste registrera sig i Sverige. Det ska finnas en fysisk eller juridisk person att ställa till svars.
3. Arbetstagare från tredjeland (land utanför EU och EU:s kandidatländer) ska ha kollektivavtalsenliga arbetsvillkor.
4. Lagstiftningen kring F-skatt ska förstärkas.
5. Lagen om offentlig upphandling ska ändras så att nya upphandlingsdirektivets möjligheter att ställa sociala krav, såsom på kollektivavtal, ska kunna tillämpas.
6. Stopp för staplade visstidsanställningar. Lagen om anställningsskydd ska inte kunna kringgås genom att ersätta fast personal med bemanningspersonal.
7. Det ska, bland annat inom byggbranschen, finnas en huvudentreprenör med ansvar i kedjan över underleverantörer och att dessa betalar arbetsgivaravgifter och kollektivavtalsenliga löner.
8. Månadsredovisning av anställdas skatter och arbetsgivaravgifter ska införas och ske individuellt och inte, som i dag, med en totalsumma.
9. Inom byggbranschen ska det införas personalliggare och genomföras oannonserade kontrollbesök.
10. Ett stopp för att utländska förare kör transporter och uppdrag långt utöver vad som är tillåtet. Åkerinäringen ska ha konkurrensneutrala villkor.
Referat: SvD Näringsliv 27/11-2013 Källa: Socialdemokraterna och LO

Läs även:

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar