Internationellt

Demonstrationsrätten hotas i Spanien

Jan Hägglund
Publicerad i
#63
Lästid 2 min

Spanien drabbades mycket hårt av den ekonomiska krisen som exploderade 2008. Under de senaste åren har det genomförts uppåt 6 000 protester mot angreppen på landets sociala skyddsnät.

Efter valet 2011 styrs Spanien av ”Partido Popular”. Partido Popular är ansvariga för stora delar av angreppen mot de social skyddsnäten. Demonstrationerna i Spanien har inte lett till samma hårda konfrontationer mellan fackligt anslutna arbetare och kravallpolis som i Grekland. Ändå har den spanska regeringen tröttnat och slagit till hårt genom att lägga fram en s k ”Medborgarskyddslag” inför parlamentet.

Denna innebär att böterna för vissa demonstrationer, som genomförs utan tillstånd, kan komma att uppgå till 600 000 euro (över fem miljoner svenska kr i dagens penningvärde)! Det kan kosta 30 000 euro att bränna Spaniens flagga offentligt. Den som sprider foton av poliser i tjänst under demonstrationer kan också drabbas av höga böter, vilket skulle innebära en risk att försöka dokumentera polisbrutalitet. Förbudet mot oanmälda demonstrationer kan även komma att gälla sociala medier. Regissören Astrid Menasanch Tobieson för, i ett upprop, fram att de som samlas som en grupp på Internet runt en åsikt kan komma att bötesläggas med upp till 30 000 euro.

Medborgarskyddslagen, som utgör ett extremt angrepp på de demokratiska rättigheterna, läggs alltså fram av regeringspartiet ”Partido Popular” (PP). Detta parti har sina historiska rötter i den samling av ”högergrupper” som stödde den fascistiske diktatorn Francisco Franco. Franco gjorde under 1930-talet uppror mot Spaniens folkvalda regering, varvid det spanska inbördeskriget bröt ut, i vilket Franco segrade. Bland annat med stöd av Mussolinis Italien och Hitlers Tyskland.

PP har egen majoritet i det spanska parlamentets båda kamrar och kan därför i praktiken nästan göra vad de vill. Men inte bara det. De övriga högerpartierna i EU-ropa verkar inte ha något att invända mot utvecklingen i Spanien utan accepterar, av allt att döma, det som håller på att ske. En fråga som bör ställas till Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt är vad de har för uppfattning om utvecklingen i Spanien. Partido Popular är nämligen även de svenska Moderaternas systerparti.

Läs även:

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar