Inrikes

Inkomstskillnader mellan könen består

Davis Kaza
Publicerad i
#63
Lästid 2 min

Alliansens facit när det gäller att minska inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor visar också på ett gigantiskt fiasko. På åtta år har inkomstskillnaderna i princip stått still – och t.o.m ökat en aning.

Detta slås fast i en ny utredning från Riksdagens utredningstjänst. Utredningen visar att mäns inkomster ökat mer än kvinnors, både procentuellt och i kronor och ören, sedan Alliansen kom till makten. År 2006 utgjorde kvinnornas nettoinkomster 76 % av männens. År 2011 hade kvinnornas nettoinkomster, som andel av männens, sjunkit till 75 %.

Mellan åren 2006 och 2007 skedde den största ökningen av inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. En del i detta har att göra med att många sålde av aktier under 2007. Män har i regel större inkomster av kapital än kvinnor. Åren därefter har dock skillnaderna faktiskt minskat svagt. Detta kan delvis förklaras med att många män som tidigare arbetat inom industrin har förlorat sina jobb till följd av krisen. Dessutom har fackens lönekrav de senaste avtalsrörelserna innehållit särskilda satsningar på att få upp kvinnors löner.

Det anmärkningsvärda är att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män i princip legat still i nästan ett decennium. Alliansen brukar försvara sig med att saker och ting måste få ta tid. Men när ingenting har hänt på nästan tio år så handlar det om ett fiasko för Alliansens jämställdhetsarbete.

Läs även:

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar