Inrikes

Kuppförsök från LO-ledningen – Försöker föra bort ”vinster i välfärden” från den politiska debatten

Jan Hägglund
Publicerad i
#63
Lästid 7 min

På LO:s kongress våren 2012 körde deltagarna över LO-ledningen och krävde att vinsterna ska bort ur välfärden. Under den tid som gått sedan kongressen 2012 har LO arbetat hårt för att begränsa företagens spelrum inom skola, vård och omsorg. Men nu plötsligt har ledningen, bakom ryggen på sina medlemmar, bytt kurs och uttalar sig för en förhandlingslösning när det gäller frågan om vinster i välfärden.

I oktober 2012 uttalade sig LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin på följande sätt i en intervju i Dagens Nyheter: – Varje skattekrona måste gå till det den är avsedd för. Vi har inte råd att skicka iväg det i vinster till företag. Vi måste kraftigt reglera den här branschen.

Det var 2012 det. Nu har LO bytt fot och vill se en förhandlingslösning mellan fackföreningar och arbetsgivare istället för lagstiftning. Idag låter samme Baudin på följande sätt: – Vi skulle gärna se att vi hittar en svensk modell för ordning och reda i välfärden, där parterna [fack och arbetsgivare] skulle kunna göra ett stort arbete. Och Baudin förtsätter: – Vi har förflyttat debatten i svensk politik om välfärden och vinsterna. Men egentligen har ingenting hänt. Jag ser med oro på risken för att för att vi får ett lapptäcke av olika politiska förslag. Vi riskerar att få en rad populistiska utspel som inte förändrar någonting.
Denna fräckhet är häpnadsväckande. Följande frågor ställer omedelbart sig själva:

Med vilket mandat byter LO-ledning kurs i denna fråga?
Det var representanter för LO:s medlemmar, kongressdelegaterna, som genom att köra över LO-ledningen år 2012, lade fast den fackliga centralorganisationen LO:s linje i denna fråga. LO har kongress endast vart femte år. Detta är inte ofta. Om medlemmarnas representanter, genom att gå emot sin egen ledning, slog fast att LO:s linje är att vinsterna ska bort ur välfärden så framstår det som ytterst odemokratiskt att helt plötsligt byta kurs. Och att överge lagstiftning som metod för att reglera vinsterna inom vård, skola och omsorg, och istället börja tala om förhandlingar mellan 10 000-tals större eller mindre företag i dessa sektorer, framstår faktiskt som en kupp avsedd att rädda Stefan Löfven från vänstern inom (S)!

Bristen på logik i LO-ledningens resonemang är dessutom häpnadsväckande. I ett första steg säger alltså LO:s förste vice ordförande Baudin att ”vi har förflyttat debatten i svensk politik om vinsterna och välfärden”.
Detta måste syfta på det faktum att allt fler, även bland alliansens väljare, blir allt mer kritiska till att privata aktörer gör vinster på skattepengar genom att driva företag med lägre personaltäthet inom vård, skola och omsorg. Den logiska slutsatsen av detta borde vara att LO skulle intensifiera kritiken mot denna roffarpolitik.

Baudin fortsätter: ”Men egentligen har ingenting hänt. Jag ser med oro på risken för att vi får ett lapptäcke av olika politiska förslag. Vi riskerar att få en rad populistiska utspel som inte förändrar någonting”.
Kommentar: ”Egentligen har ingenting hänt”, säger Baudin. Naturligtvis inte. Men det beror på att den borgerliga alliansen fortfarande utgör Sveriges regering samt på att Socialdemokraterna inte vill avskaffa vinsterna i välfärden. Vem är det Baudin kritiserar för att ingenting har hänt? De egna medlemmarna? Men LO-medlemmarna styr varken Sverige, Socialdemokraterna eller ens sin egen organisation LO.

Risken för ett lapptäcke
Sedan säger Baudin: ”Jag ser med oro på risken för att vi får ett lapptäcke av olika politiska förslag. Vi riskerar att få en rad populistiska utspel som inte förändrar någonting”.
Kommentar: Det som verkligen skulle garantera ett lapptäcke är att, som Baudin och övriga LO-ledningen vill, överge lagstiftning som metod och istället försöka reglera vinsterna inom vård, skola och omsorg genom förhandlingar mellan 10 000-tals större eller mindre företag i dessa sektorer och en rad olika fackförbund. Detta skulle, utan någon som helst tvekan, skapa ett lapptäcke som ingen någonsin har sett maken till.

Sedan till Baudins rädsla för populistiska utspel. Vilka? LO-ledningen kan endast syfta på kravet ”Nej till vinster i välfärden”. Ett krav som LO självt ställt sig bakom! Om LO pressar på och får med socialdemokraterna på detta krav, samtidigt som (S) vinner valet, då kommer någonting definitivt att förändras. Baudins uttalande är ett sällsynt tydligt exempel på skitsnack.

Vilket beslut togs då på LO-kongressen 2012?
Följande beslut togs bland annat:
att LO ska verka för att en non-profit princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg samt
att LO skulle verka för att lagen om valfrihetssystem (LOV) rivs upp.

Detta kan verka tydligt och klart. De två att-satserna pekar, och det mycket tydligt dessutom, på att LO vill ha bort vinster ur välfärden. Men LO leds av ett gäng socialdemokrater som vill bevara vinsterna. LO-ledningen har därför arbetat fram andra beslut som öppnar för att vinsterna i välfärden ska få vara kvar. I ett dokument antaget av LO:s styrelse kan vi läsa följande:
”Att huvudregeln för offentligt finansierad privat välfärdsverksamhet bör vara att den utförs av samhällsbolag eller föreningar och stiftelser som styrs av en non-profit princip. Regeln görs dispositiv [möjlig att förhandla bort] och … Kommun och landsting kan således, genom driftsavtal, göra avsteg från huvudregeln.”

Kommentar: Innebörden av denna brännvinsadvokatyr är att LO:s styrelse kört över kongressens beslut om att non-profit principen ska gälla. De har öppnat för att principen kan förhandlas bort, av de kommuner och landsting som vill det, och tillåta en högre nivå både på vinster och på uttag av vinster ur företagen. Detta öppnar för att de kommuner och landsting som styrs av exempelvis allianspartierna, men också av vissa lokala socialdemokrater och vänsterpartister, att tillåta privata aktörer inom skola, vård och omsorg. Dessa kan sedan tillåta aktörerna att göra så stora vinster, och sedan ta ut dessa vinster ur företagen (vilket är varför man driver företag), att det blir attraktivt att fortsätta att driva privata företag inom välfärdssektorn.

Vad är brännvinsadvokatyr?
Detta är ett skällsord på personer som ger sig in i tvivelaktiga tvistemål och genom att vränga på lagar och regler vinna segrar som inte ligger i linje med lagens anda. LO-ledningens skrivningar och agerande är ett typiskt exempel på brännvinsadvokatyr. LO-kongressens beslut tillgodoser den stora opinion bland medlemmarna som inte vill ha vinster i välfärden. LO-styrelsens beslut tillgodoser Socialdemokraternas önskan att behålla vinsterna i välfärden (LO:s ledning utgör en del av S ledning).

Under nära två år agerar LO enligt kongressbeslutet att ”LO är för non-profit principen”. Men så, plötsligt, då vi gått in i valåret 2014 slår LO-ledningen till och förklarar att de vill inleda förhandlingar med arbetsgivarna under våren 2014 om att teckna avtal i frågan om vinster i välfärden.

LO är varken en kommun eller landsting
Men att den politiskt brännheta frågan om vinster i välfärden skulle kunna tas bort från den politiska arenan och helt tas över av facken och arbetsgivarna, i syfte att neutralisera den politiska debatten, saknar stöd både i kongress- och styrelsebeslut. Ingen kunde ens tänka sig ett sådant agerande. Därför har LO, under den tid som gått sedan kongressen 2012, pressat Stefan Löfven och Socialdemokraterna från vänster i denna fråga. Helt i enlighet med kongressens beslut.

Men nu, valåret 2014, gör LO helt om. Med häpnadsväckande fräckhet öppnar LO-ledningen inte bara för att förhandla bort ”non-profit principen” utan även hela frågan om vinster i välfärden i sig. Det skulle, enligt LO:s styrelse, öppnas en möjlighet till undantag för enskilda kommuner och landsting att förhandla bort denna huvudprincip. Men LO är varken en kommun eller ett landsting. Och att då försöka göra frågan om vinster i välfärden till en fråga för facken och företagen, och inte för de politiska partierna, saknar stöd till och med i LO:s dubbelbottnade beslut. Det är därför detta är ett politiskt kuppförsök.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar