Inrikes

Det svenska EU-valet

Publicerad i
#68
Lästid 2 min

Resultatet i EU-valet är något helt annat än resultatet i de riktiga valen . Detta blir tydligt när vi jämför resultatet i EU-valet med den partisympatiundersökning som presenterades av den Statistiska Centralbyrån (SCB) två dagar efter valet. Skillnaden mellan dessa två ”mätningar” är dramatisk, ja nästan brutal. Se tabell.

EU-valet Tabell
I SCB:s mätning, där man mäter hur befolkningen skulle rösta om det vore riksdagsval idag, ser vi att skillnaderna är stora över hela linjen. På sätt och vis framstår valet till EU-parlamentet mer som en dålig opinionsmätning än som ett riktigt val. Den eufori som rådde på FI:s valvaka den 25 maj har t ex inte någon motsvarighet i SCB:s mätning. Två andra partier som uppvisar samma trend är Folkpartiet och Miljöpartiet. Båda dessa partier fick dubbelt så stor andel av rösterna i EU-valet som i SCB-mätningen.

Folk är mer benägna att ”ta ut svängarna” när det är val till EU-parlamentet än i de riktiga valen. Vi kan jämföra med enfrågepartierna Junilistan och Piratpartiet. Båda gjorde bra ifrån sig i var sitt EU-val (2004 respektive 2009). Det stod dock snabbt klart att ingen ville anförtro något av dessa två partier en verklig maktställning. Därför misslyckades partierna i riksdagsvalen.

Det är däremot möjligt att Feministiskt Initiativ kommer att kunna bygga vidare på framgången i EU-valet. Under valvakan framgick det att FI helt saknar en ekonomisk politik. Deras budskap idag består inte av mycket mer än ramsan ”ut med rasisterna, in med feministerna”. Men det finns två saker som talar till FI:s fördel. Det ena är de ökade klyftor som vuxit fram under alliansregeringen och som i hög grad drabbat den offentliga sektorns kvinnor. Det andra är det bristande alternativet till Reinfeldts politik från S, V och MP (läs mer om vår analys av FI på sid 6).

Den allmänna trenden verkar vara att människor har fått nog av Alliansen. Moderaterna backar stort både i EU-valet och i SCB:s mätning. Hade det varit riksdagsval idag hade alliansen endast fått 36,8 % av rösterna (SCB). Lägger vi till SD landar de borgerliga på 44,9 %.

S, V och MP skulle tillsammans få över hälften av rösterna. Det mesta talar emot en tredje period med Alliansen. Det är dock fortfarande över tre månader kvar till valet. Situationen kan fortfarande förändras.

Läs även:

Lämna en kommentar