Inrikes

Kampanj för blankröster gav resultat

Davis Kaza
Publicerad i
#68
Lästid 1 min

I EU-valet drev Arbetarpartiet en kampanj för blankröstning. Patrik Brännberg, partiets valsamordnare, tror att kampanjen gav resultat:

– Utan att vara vetenskaplig finns det tecken som tyder på att vår valkampanj för att folk ska rösta blankt har haft effekt i Västerbotten.

– Västerbottens län var det län där störst andel av väljarna röstade blankt. Västerbotten var också det enda län i hela landet där andelen blankröster ökade jämfört med det förra EU-valet år 2009! Detta är extra anmärkningsvärt, då Västerbotten var ett av de tre län som hade lägst andel blankröster år 2009.

Patrik sammanfattar:
– När det gäller andelen väljare som röstade blankt har Västerbotten gått från att ligga i botten 2009 till att toppa ligan 2014. Vi dristar oss till att tro att vi haft ett finger med i spelet.

Läs även:

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar