Internationellt

Hur stor är Rysslands militära upprustning?

Davis Kaza
Publicerad i
#74
Lästid 2 min

Det antyds allt oftare att Putin försöker återuppbygga ett ryskt imperium av typ Sovjetunionen. Men hur stor är egentligen Rysslands militära upprustning – jämfört med t ex USA och Kina?

Arbetarpartiet fördömer Putins agerande bland annat mot Ukraina och auktoritära styre på hemmaplan. Samtidigt tvingas vi konstatera att den svenska debatten helt saknar perspektiv på de ryska militära utgifterna.
Det stämmer att det ryska försvaret har fått kraftigt höjda anslag under Putins styre. År 1998 lade Ryssland $ 21 miljarder på försvaret. 15 år senare, 2013, hade de ryska militärutgifterna fyrdubblats – till $ 85 miljarder. Detta utgör dock mindre än en fjärdedel av de sovjetiska militärutgifterna år 1988!
Till detta måste läggas att de totala militära utgifterna i världen ökat mellan åren 1998-2013. USA har nästan fördubblat sina militärutgifter under denna period, medan Kina har sexdubblat sina utgifter. Rysslands andel av de totala militärutgifterna i världen utgör idag bara 5 %. För 25 år sedan låg Sovjets andel på ca 23 %. Se tabell nedan.

Tabell MIlitärautgifter i världen
Utifrån siffrorna i tabellen kan vi konstatera att Ryssland har rustat upp sitt försvar – men utifrån en mycket låg nivå. Samtidigt är de ryska militärutgifterna fortfarande bara en skugga av Sovjets utgifter. Detta både vad gäller totalsumman i miljarder dollar och vad gäller andelen av världens totala militärutgifter.
Att tala om ett nytt ryskt imperium av sovjetiskt snitt saknar verklighetsförankring.

Läs även:

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar