Inrikes

Underrättelseoperation i skärgården kantad av rysshets

Davis Kaza
Publicerad i
#74
Lästid 4 min

Under en vecka i mitten av oktober genomförde Försvarsmakten en militär underrättelseoperation i Stockholms skärgård. Operationen kostade 20 miljoner kronor och är bland de största som militären genomfört sedan kalla kriget. I media har det spekulerats nästan sjukligt kring ryska ubåtar, i en anda som påminner om 1980-talets ubåtsjakter. Hela operationen har kantats av rysshets och farsartade inslag. Men nu när dammet lagt sig kan man med rätta fråga sig om där fanns någonting över huvud taget. 

Alla tips som Försvarsmakten agerat utifrån, inklusive det tips som innebar startskottet för operationen den 17 oktober, har rapporterats av privatpersoner. Enligt Försvaret har de själva inte gjort några observationer som bedömts ha något värde. Detta är på många sätt symboliskt för den anda av bristande faktakoll och spekulationer som kantat operationen. Försvarsmakten offentliggjorde operationen redan samma dag som det första tipset inkom, vilket satte igång spekulationerna.

Redan det faktum att Försvaret sökte efter ”undervattensverksamhet” väckte liv i både gamla ubåtsjägare och action-sökande journalister. Den verkliga hetsen och paranoian kom dock efter att Svenska Dagbladet gått ut med att Försvaret snappat upp ett nödsamtal på ryska samt tagit emot krypterad radiotrafik från den ryska exklaven Kaliningrad till Stockholms skärgård. SvD påstod att detta var det egentliga skälet bakom operationen.

Uppgiften bekräftades aldrig av Försvarsmakten. Detta hindrade dock inte all svensk media att upprepa uppgiften om det ryska nödsamtalet utan att granska om det fanns någon sanning i det. Vilket det visade sig att det inte fanns när Dagens Nyheter väl bestämde sig för att göra en granskning – tio dagar senare. DN skriver att Marinens Underrättelsetjänst bekräftat att något nödsamtal aldrig tagits emot. När det gäller radiotrafik från Kaliningrad så pågår denna 24 timmar om dygnet enligt den svenska Marinens Underrättelsetjänst.

Den falska uppgiften om nödsamtalet innebar en explosion av rysshets i media. Att Ryssland självt dementerade uppgifterna om nödsamtal eller verksamhet i Stockholms skärgård över huvud taget avfärdades raskt av tidningarna. Deras ”analys” var att det möjligen gick att läsa in en viss dubbeltydighet i de ryska uttalandena! Det hysteriska tonfallet visade media från sin absolut sämsta sida. Plötsligt förvandlades den ryskägda oljetankern NS Concord, som legat på internationellt vatten i Östersjön ett antal dagar i väntan på last, till ett misstänkt ”moderskepp för miniubåtar” med kopplingar till självaste Putin. För att leda detta i bevis beskrev DN hur fartyget ägdes av ett företag, som ägdes av ett annat företag, som i sin tur ägdes av ryska staten. Det andra företagets VD hade dessutom en son som var gift med dottern till en vän till Vladimir Putin. Artikelns rubrik blev, i värsta politiska papparazzi-anda ”Oljetankern kopplas samman med Putin”… NS Concord väntade dock på att få lasta i hamnen Primorsk och är nu på väg till ön Curacao i Karibien.

Även det ryska forskningsfartyget Professor Logachev, som gick ut från St Petersburg med destination Las Palmas på Kanarieöarna den 18 oktober, blev föremål för spekulationer som eventuellt moderskepp åt miniubåtar. Att fartyget dessutom ”skuggades” en sträcka av Nato-fartyg hällde ytterligare bensin på brasan. Men Professor Logachev har hållit sin kurs mot Kanarieöarna. Fartygets senaste rapporterade position var, i skrivande stund, strax utanför Bretagne i Frankrike…

Det dröjde inte länge innan rysshetsen blev farsartad. En ”svartklädd man med ryggsäck” som stod på ett skär i närheten av ett militärt skyddsområde fotograferades av en privatperson. I vissa media talades det genast om att ryska elitförbandet Spetsnaz landstigit. Det visade sig dock snart att ”den svartklädde” var lokale fiskaren Ove. Vidare rapporterades en ubåt tillhörande ett upplevelseföretag in som misstänkt rysk. Media hade också svårt att hålla koll på varandra – i Expressen pekades en båt hyrd av DN ut som ”tungt beväpnad militär”. Medial krigföring?

Operationen blåstes av den 24 oktober – utan något egentligt resultat. Enligt ställföreträdande insatschef Anders Grenstad har det pågått en ”trolig främmande undervattensverksamhet” i den inre skärgården. Operationen har dock inte med högsta säkerhet kunnat fastställa typ, nationalitet eller vilken form av operation som bedrivits. Detta enligt Försvarsmakten själv.

Den fruktlösa – men av media välbevakade – operationen kritiserades bland annat av den finske försvarsministern Carl Haglund. Han kritiserade sättet på vilket försvaret agerat och menade att det finska försvaret inte skulle gått ut och informerat om lösa observationer på det sätt som svenskarna gjort.
– Går observationer inte att leda i bevis så tänker inte vi ställa till med farser, menade Haglund.

Vi kommer troligen aldrig att få veta vad det var som Försvarsmakten jagade i Stockholms skärgård under en hysterisk vecka. Eller om det ens fanns något där. Det vi vet med säkerhet är att media och vissa politiker var mycket snabba med att piska upp rysskräcken och att använda sig av operationen som ett ytterligare steg för att närma Sverige till den USA-ledda militäralliansen Nato.

Läs även:

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar