Inrikes

Arbetarpartiets Valmanifest

Publicerad i
#76-77
Lästid 3 min

Arbetarpartiet kommer att delta i valrörelsen inför nyvalet den 22 mars 2015. Vårt mål är att göra allt vi kan för att besegra Alliansen och SD. Vi ställer inte upp med en egen valsedel. Istället uppmanar vi dig att rösta Nej till Alliansen och SD – genom att använda en S-valsedel (eller en från V). Däremot ställer vi upp med ett eget Valmanifest – som du kan läsa nedan.

1. Demokratisk kontroll över vinster och investeringar

Under lång tid har det skett en avindustrialisering av Sverige. Detta beror på kapitalexporten. Denna innebär att de stora vinster som genererats inom industrin i Sverige i allt för stor utsträckning investeras utomlands. Svenska storföretag ökade faktiskt antalet anställda med 400 000 under en tjugoårsperiod fram till år 2011. Men ökningen skedde bl a i Asien och i Latinamerika – inte här hemma. I Sverige har industrijobben istället minskat dramatiskt. Det som måste ställas på dagordningen är en kampanj för makten över kapitalrörelserna. Om detta ska vara möjligt måste bankerna ägas och styras demokratiskt. En demokratisk styrning krävs också för att få till stånd nödvändiga investeringar i framtidens gröna industriella produktion.

2. Ökade skatteintäkter

En stärkt industri, med fler anställda och större investeringar i Sverige, kommer att öka skatteintäkterna. Detta kommer att möjliggöra större satsningar på skola, sjukvård och äldreomsorg. Det kommer även att stärka trygghetssystem som a-kassa, sjukpenning och pension. Jobbskatteavdragen har minskat samhällets skatteintäkter med ca 140 miljarder kr per år. Lönens andel har aldrig utgjort en så liten andel av BNP sedan början av 1900-talet. Samhällets skatteintäkter måste öka.

3. Facket måste ta kontrollen över arbetskraftsinvandringen

De regler som gällde fram till 2008, då facket i praktiken kunde säga nej till arbetskraftsinvandring i de branscher där det rådde arbetslöshet, måste återinföras. Detta skulle förbättra situationen. Men det svenska medlemskapet i EU, i kombination med bemanningsföretagen, innebär en fortsatt låglönekonkurrens. Arbetarpartiet anser att det krävs en ny folkomröstning för eller emot ett svenskt medlemskap i EU. Men att få till stånd en sådan kan ta tid. Vad som måste ställas på dagordningen är gränsöverskridande kollektivavtal. Bara Volvo Lastvagnar har verksamhet i över tio länder. Om alla löntagare som jobbar inom Volvo kunde teckna ett koncernfackligt avtal skulle bara detta innebära ett stort steg framåt mot ett gränsöverskridande fackligt samarbete.

4. Kampanj för S och LO:s ordningsregler för arbetsmarknaden

Det krävs en kampanj för att förverkliga Socialdemokraternas och LO:s tiopunktsprogram med ”ordningsregler” för schyssta villkor på svensk arbetsmarknad. I detta program ingår bl a att riva upp ”Laval-lagen” och att sätta stopp för företag att kringgå lagen om anställningsskydd genom att ersätta fast personal med bemanningsföretag. Om tiopunktsprogrammet genomfördes skulle det innebära att arbetarnas ställning på arbetsmarknaden stärktes radikalt på bekostnad av storföretagen. Inför valet i september lyfte inte S fram dessa ordningsregler på allvar. Och i regeringssamarbetet med Miljöpartiet förhandlades de bort. Vi tänker se till att dessa åter förs upp på dagordningen. Det är så vi kan komma tillrätta med oseriösa bemanningsföretag.

Läs mer:

Lämna en kommentar