Ledare

Förbereds kontrarevolutionen på Svenska Dagbladet?

Publicerad i
#76-77
Lästid 3 min

Ett utspel från Svenska Dagbladet (SvD) visar hur långt Borgerligheten är beredda att gå för att kunna skada Socialdemokratin och fackföreningarna (Arbetarrörelsen) på verkligt allvar.

Med Borgerligheten menar vi inte bara de fyra partierna i Alliansen. Begreppet innefattar det ekonomiska livets dirigenter, med finansfamiljen Wallenberg och dess maktcentra SE-Banken i spetsen, tillsammans med övriga affärsbanker och de största industriföretagen. Borgerligheten rymmer även de högsta ämbetsmännen som lyder under regering, riksdag och domstolsväsende samt de högsta befälen inom polis och militär. Vi inräknar även kungahuset samt ledarna i svenska kyrkan. Slutligen innefattar vi de olika medieimperierna.

Det var just från media som viljan att trappa upp konfrontationen mellan Borgerligheten och Socialdemokratin + LO framfördes. Under rubriken ”Alliansen bör avsätta regeringen” förde SvD fram tanken att stoppa nyvalet i mars genom att avsätta Stefan Löfven. Detta kräver att ett misstroendevotum väcks i riksdagen samt att allianspartierna och SD resonerar ihop sig. Förslaget är helt häpnadsväckande.

Innebörden av SvD:s förslag om misstroendevotum är att stoppa ett nyval. Därmed skulle medborgarna fråntas rätten att genom val föra fram sin uppfattning om vem som ska styra landet. SvD:s förslag inskränker de demokratiska fri- och rättigheterna. Rubriken till denna artikel innehåller ordet ”kontrarevolution”. Det är just försöket att inskränka demokratin som berättigar det dramatiska uttrycket ”kontrarevolution”, som vi vanligen förknippar med militär och blod. Men historien uppvisar även andra metoder som innehåller element av kontrarevolution – utan att det handlar om en militärkupp. SvD:s förslag speglar uppfattningarna hos de mest reaktionära och stridslystna delarna av Borgerligheten. Det är bland dessa grupper som de kontrarevolutionära idéerna odlas. Och SvD är deras språkrör.

Förslaget om misstroendevotum speglar viljan att tillfoga Socialdemokratin och LO-facken ett nederlag som är så stort att allmänhetens förtroende för Arbetarrörelsen knäcks för lång tid framåt. Delar av Borgerligheten drömmer om en helt ny maktbalans i Sverige som skulle ge dem en chans att även bryta fackföreningarnas inflytande.

Det är slående att arbetsgivarnas organisation Svenskt Näringsliv, just i detta spända läge, gör ett utspel om att inskränka fackföreningarnas rätt till sympatiåtgärder (8/12). Dessutom har tidningar som Smålandsposten, Nya Wermlands Tidning och Hela Gotland samt enskilda borgarpolitiker apat efter SvD:s odemokratiska idé.

Skulle ett misstroendevotum mot Löfven verkställas kan den pågående kraftmätningen utvecklas till att bli lika allvarlig som Storstrejken 1909, Metallstrejken 1945, Storkonflikten 1980 samt den politiska hetsen mot Arbetarrörelsen, med hjälp av u-båtsjakter och den väldiga demonstrationen mot löntagarfonderna, under 1980-talets första halva. Om ett misstroendevotum verkställs måste LO svara med en landsomfattande politisk strejk. Politisk strejk spelade en viktig roll i kampen för rösträtten i början av 1900-talet och är det kanske bästa sättet att försvara de demokratiska rättigheterna även idag. Fackföreningarna måste även förbereda sig för en landsomfattande politisk strejk om Borgerligheten skulle försöka inskränka strejkrätten.

Mot denna bakgrund är det vår plikt att delta i valrörelsen. Vårt mål är att göra allt vi kan för att besegra Alliansen och SD. Vi ställer inte upp med en egen valsedel. Istället uppmanar vi dig att rösta Nej till Alliansen och SD – genom att använda en S-valsedel (eller en från V). Däremot ställer vi upp med ett eget Valmanifest. Vi kommer att försöka vinna största möjliga stöd för vår demokratiskt socialistiska politik.

Du kan gå med i Arbetarpartiet. Och bekämpa högerpolitiken även mellan valen – och även under en rödgrön regering.

Läs mer:

Lämna en kommentar