Umeå

Viktiga motioner till Kommunals årsmöte

Patrik Brännberg
Publicerad i
#78
Lästid 2 min

Den 25 februari har Kommunals storsektion i Umeå årsmöte. Åsa Eriksson, undersköterska på Dragonens Äldrecenter, står bakom två motioner som ska behandlas på mötet.

– Man kan säga att kärnan i motionerna handlar om att Kommunal måste bli ett fack som tar strid för sina medlemmar – både lokalt och nationellt, säger Åsa Eriksson.

Den ena motionen handlar om att personalen i Umeå kommun slits på grund av svårigheter att få fram vikarier när någon blir sjuk. En tydlig bild av den kaotiska situationen är följande: under våren 2013 misslyckades kommunens bemanningscentrum att hitta vikarier till 36 procent av den anmälda korttidsfrånvaron inom hemtjänsten. Detta innebar att enheterna antingen fick hitta en egen vikarie eller att de fick ”gå kort” – dvs att den övriga personalen får springa fortare för att täcka upp för sin sjuka arbetskamrat.

– Situationen är absurd, säger Åsa Eriksson. Inom äldreomsorgen är arbetsmiljön redan tillräckligt stressig. Men om arbetsgivaren, i åtminstone vart tredje fall, struntar i sitt ansvar att ordna med vikarier kommer man att knäcka personalen.

Åsa Eriksson föreslår att Kommunal ska kämpa för att Umeå kommun ska inrätta så kallade vikariepooler för att komma till rätta med problemen. Poolerna skulle innebära att ett större antal personer, som idag arbetar som tim-vikarier, blir schemalagda och fast anställda. Dessa personer skulle sedan dirigeras till de arbetsplatser som har vikariebehov en viss dag.

– Det behövs ett pool-system, säger Åsa Eriksson. Med fast anställda vikarier skulle vi veta att det verkligen kommer någon ersättare när den ordinarie personalen är sjuk.
– Dagar med låg sjukfrånvaro skulle personalen i poolen bidra till att höja personaltätheten och möjliggöra att de boende fick lite ”guldkant”, menar Eriksson.

Den andra motionen handlar om att facket måste ta strid mot ökad helgtjänstgöring. Motionärerna föreslår att Kommunal i Umeå och Västerbotten ska lansera en kampanj vars syfte är att minska antalet helgpass, där arbete var tredje helg ska vara målet. Idag införs tjänstgöring varannan helg på allt fler arbetsplatser.

– De dåliga arbetstiderna är en anledning till att allt färre unga vill utbilda sig till undersköterska, säger Åsa Eriksson. När nu allt fler arbetsgivare ökar helgtjänstgöringen hotas inte bara vår arbetsmiljö – utan återväxten i yrket som helhet.
– Därför vill jag, och de andra som undertecknat motionen, att Kommunal ska ta strid för att man inte ska behöva tjänstgöra mer än var tredje helg, avslutar Åsa Eriksson.

Lämna en kommentar