Inrikes

Borgare vill utnyttja invandrare som slagträ mot kollektivavtal

Jan Hägglund
Publicerad i
#79
Lästid 4 min

Så har då det oundvikliga hänt. Tre aggressiva små borgerliga partier försöker utnyttja invandrarna som en murbräcka mot kollektivavtalen. Men angreppet riktas också både mot arbetsrätten och mot normerna för ”normala” boenden i Sverige. Det är Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centern som vill spela ut de asylsökande mot löntagare som jobbar och bor i enlighet med svenska kollektivavtal och bostadsstandard.

Först ut med att presentera ett antifackligt förslag var KD. Sedan följde FP bara två dagar före Centern. De tre, små men aggressiva, partiernas förslag kompletterar varandra. Attityden hos den antifackliga ligan kan få sammanfattas av FP-ledaren Jan Björklund. Han säger exempelvis följande: – Brist på utländsk konkurrens i byggbranschen har gett fackförbunden ”väldiga privilegier” (SvD, 1/2-2015). Björklund anser även att fackens kritik rörande lönedumpning är överdriven och att de bör acceptera sänkta ingångslöner.

Låglönekonkurrensen blir allt värre
Vi är många som kommer ihåg programmet ”Den osvenska modellen” som Dokument inifrån gjorde om det stora brobygget i Sundsvall. TV- programmet handlade om byggnadsarbetare och bemanningsavtal. Eftersom FP-ledaren Björklund anser att fackens kritik rörande lönedumpning är överdriven måste vi återberätta de fakta som framkom i programmet vad gällde företagens utbetalningar av löner till byggjobbare och skatter till Sverige. Se tabell ett nedan.

Tabell 1 - Lönedumpning

Konturerna av en ny arbetsmarknad
Siffrorna i tabellen talar sitt tydliga språk. Lönekonkurrensen är direkt mördande. I detta läge vill KD skapa statligt subventionerade asylarbetare. Den uttryckliga tanken bakom partiets förslag är att dessa asylarbetare – tack vare de subventioner som gör att de slipper betala skatt på inkomster upp till 100 000 kr/år – ska bilda ett låglöneproletariat.

Centerns förslag innebär att de asylsökande ska kunna göra ett ”spårbyte” och bli arbetskraftsinvandrare ”från dag ett”. Det förväntas komma uppåt 90 000 asylsökande till Sverige bara under 2015 (varav ca 45 000 beräknas få permanent uppehållstillstånd). KD:s förslag skapar förutsättningar för låglönearbetskraft genom de statligt subventionerade asylarbetarna. Centerns förslag om att asylsökande ska kunna växla spår och bli arbetskraftsinvandrare ”från dag ett” innebär att ett väldigt stort antal individer skulle ställas till förfogande för den av KD tänkta låglönearbetsmarknaden. Förslagen från KD och C passar varandra som hand i handske.

Lägg sedan till FP:s förslag om sänkta ingångslöner – samt talet om att luckra upp LAS, om att Byggnads har ”väldiga privilegier”, att fackens kritik om lönedumpning är överdriven – och vi kan se vi konturerna av en helt ny arbetsmarknad.

Om borgartrojkans förslag förverkligas skulle vi få se ett inträde på arbetsmarknaden av statligt finansierade asylarbetare – och det på mycket bred front. För som statistiken visar kommer asylarbetarna att kunna bli väldigt många – se tabell två.

Tabell 2 - Asylsökande i Sverige 2013-2016

Tre lag på arbetsmarknaden
För asylsökande från Syrien (många kommer därifrån p g a kriget) blir det lönsamt att arbeta utan att följa de kollektivavtal som den asylsökande ofta inte ens känner till. För arbetsgivarna skulle detta också bli en mycket bra affär. Risken är uppenbar att en allt större andel av arbetskraften kommer att jobba utan kollektivavtal, eller till kollektivavtalets lägsta lön, med hjälp av statliga subventioner. En sådan utveckling kommer att minska kollektivavtalens betydelse dramatiskt – sett över en längre period.

Det verkligt orimliga, men logiska, i förslagen från ”borgartrojkan” – KD, FP och C – skulle bli detta: det ”bemanningsföretag” som kommer att slå sönder kollektivavtalen skulle bli Skatteverket tillsammans med Migrationsverket! Dessa två statliga institutioner skulle både finansiera och mobilisera de asylsökande som murbräcka. Idag är det främst byggbranschen, transportnäringen och skogsbranschen som är utsatt för låglönekonkurrens – detta via EU:s fria arbetskraftsinvandring och östutvidgningen i kombination med bemanningsföretagen. En låg grundlön, uppluckrad LAS och sänkta ingångslöner skulle öppna för det nya låglöneproletariatets inträde i en rad nya branscher. För, som statistiken ovan visar, asylarbetarna skulle kunna bli väldigt många.

Om den borgerliga trojkan får som den vill kommer vi att få tre tydliga lag på arbetsmarknaden. Först A-laget: en minskande skara arbetare som fortfarande åtnjuter förmånen att arbeta efter svenska kollektivavtal. Sedan B-laget: exempelvis polska byggjobbare som arbetar för ett bemanningsföretag. Sist C-laget: de statligt subventionerade asylarbetarna. Den aggressiva borgartrojkan vill använda de asylsökande invandrarna som ett slagträ mot kollektivavtalen, något som i sin förlängning skulle slå även mot arbetsrätten.

Läs även:

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar