Umeå

Långa kötider och för lite personal

Publicerad i
#79
Lästid 2 min

De flesta har hört talas om problemen inom sjukvården under semestern på sommaren. Men på kirurgcentrum på NUS är sommarbemanning på väg att införas mitt i vintern. Ett stort antal vårdplatser, motsvarande nästan en hel avdelning, kommer att tas bort fram till i mars. Detta kan leda till längre väntetider för canceroperationer. En av orsakerna är bristen på sjuksköterskor – en brist som det ännu inte finns någon konkret plan för att åtgärda.

Cancerpatienter kan inte opereras på utsatt tid
Dessa neddragningar sker mot en tragisk bakgrund. Landstinget i Västerbotten ligger på sista plats i Sverige när det gäller att ta hand om patienter med bröstcancer. Det handlar om väntetiderna. Redan idag kan inte patienter opereras på utsatt tid. Och när nu fler vårdplatser tas bort på kirurgcentrum talar mycket för att väntetiderna blir ännu längre.
Men det som behövs är att jobben görs attraktiva så att den erfarna personalen stannar kvar, samtidigt som NUS kan värva sköterskor på andra håll i landet. Det handlar om arbetstider, löner och arbetsmiljö. Rediga satsningar skulle även kunna tänkas locka fler till sjuksköterskeutbildningen.

Barn- och ungdomspsykiatrin tappar tjänster
En annan del av landstingets verksamhet som har otillräckliga resurser är barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Enligt uppgifter till media riskerar antalet tjänster att minska. Vissa uppgifter i media gör gällande att det kan handla om hela sju tjänster. Detta ska ses mot bakgrund av att BUP redan dras med långa köer samt bristande arbetsmiljö och patientsäkerhet. Om ytterligare tjänster tas bort från verksaheten kommer situationen självklart att förvärras.

Läs även:

Lämna en kommentar