Umeå

Region AC – omöjlig att försvara

Jan Hägglund
Publicerad i
#79
Lästid 2 min

Tro det eller ej, men det finns de som försvara Region AC. Detta är i påfallande hög utsträckning de politiker som uppbär arvoden för något av de över 300 förtroendeuppdragen som finns inom Regionen.

Deras argumentation går ut på att Region AC faktiskt bedriver verksamhet. Detta stämmer. Eftersom de politiker som styr har fört över vissa uppgifter från landstinget och länsstyrelsen. Men detta är enbart ett camouflage för den gigantiska överbyggnaden av politiker och administratörer. Vi kan när som helst återföra dessa uppgifter till landstinget och länsstyrelsen och sedan snabbt avveckla vad som idag går under namnet Region Västerbotten – en parasit som är omöjlig att försvara.

Även revisorerna inom Region AC har svårt att smälta dess verksamhet. Varje år sedan starten 2008 har dessa kritiserat Region AC för att det inte går att se om organisationen uppfyllt sina målsättningar. Låt oss ta ett citat ur revisionsberättelsen år 2013: ”Tydliga och mätbara mål saknas fortfarande, varför det inte är möjligt att bedöma graden av måluppfyllelse”.

Region AC styrs av politiker som valts av politiker – inte av medborgarna i direkta val. Med resurserna till Region AC är det precis samma sak. Även pengarna kommer från länets kommuner och landsting. Landstinget stod för 143,5 miljoner, länets 15 kommuner för 20 miljoner. Till detta kommer att statsbidrag för ca 70 miljoner kanaliseras via Region AC. Dessa pengar skulle med fördel ha kunnat gå till kultur, regional utveckling och annat genom andra kanaler än Region AC.

Andra län klarar sig utan
I Norrbotten behövs inte både ett landsting och en Region. Detsamma gäller för Jämtland. Det är bara i Västerbotten som det finns dubbla led av politiker och administratörer. Vi har sagt det för ut och säger det igen: Region Västerbotten är en parasit som snarast måste avvecklas.
Pengarna som då sparas kan satsas på sjukvården – exempelvis för att korta köerna för canceroperationer och öka platserna inom Barn- och Ungdomspsykiatrin.

Läs även:

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar