Arbetsplatsrapporter

Från Golvet: Hur löses vårdkrisen?

Frank Pettersson
Publicerad i
#81
Lästid 2 min

Återigen rapporteras i media om problemen med att rekrytera till vårdjobben. Vårdavdelningar stänger pga brist på sjuksköterskor. Vårdköerna blir längre.

Jag började jobba som undersköterska 1983 och jobbar idag som sjuksköterska på NUS. Det är ett fantastiskt jobb och jag har underbara arbetskamrater.

Samtidigt har jag stor förståelse för de ungdomar som nu drar sig för att börja, eller fortsätta, jobba i vården. Det är roligt, ja – men också enormt mycket stress, oftast inga fikaraster, ibland ingen lunch, mycket stort ansvar på ensamma axlar. Stressen är av den karaktär som gör att vissa av oss i personalen inte kan sova, vissa grubblar över ifall man gjorde fel gentemot patienten eller vad man borde ha hunnit för att ha hjälpt patienten lite till. Vissa gråter av stress. Många mår dåligt.

Grundproblemet? Det är för lite personal. Exempelvis har Västerbottens landsting skurit bort 3000 anställda sedan 1992! Före alla personalnedskärningar på 90-talet var vårdjobben så populära att det var svårt att komma in på både undersköterske- och sjuksköterskeutbildningarna. Idag söker sig allt färre till vårdyrkena.

Om vi vore fler anställda skulle var och en av oss trivas bättre. Vi skulle vilja och orka fortsätta jobba. Vi skulle gå hem från jobbet, nöjda med att både ha hunnit hjälpa patienterna så mycket som vi vill göra och ha haft regelmässiga raster. Ifall personalen är nöjd med jobbet skulle det inte finnas några rekryteringsproblem. Men vi måste bli fler anställda. Det finns inget enskilt undermedel för att lösa detta. Det måste till ett helhetsgrepp med många delar.

Ungdomar och andra som står inför sina framtidsval, måste få se att Västerbottens landsting har ambitionen att bli en bra arbetsplats för alla. Jag upprepar: för att klara vårdkvaliteten och förbättra arbetsmiljön måste antalet anställda öka! Detta skulle minska stressen för personalen, och fler skulle orka jobba kvar. Ett första steg vore att avskaffa den helt onödiga byråkrati som kallas för Region Västerbotten, inom vilken ett skikt av toppolitiker i länet kan sko sig ytterligare. Avskaffas Region Västerbotten kan landstinget spara uppåt 65 miljoner kronor – per år (!) – som istället kan användas till att anställa över 100 nya sjuksköterskor. Vilket skulle förbättra både arbetsmiljön och vårdkvaliteten.

Lämna en kommentar