Umeå

Umeå kommun lovar införa Vita Jobb-modellen

Tomas Westerström
Publicerad i
#81
Lästid 2 min

Inom exempelvis bygg- och transportbranscherna finns flera exempel på hur skrupelfria arbetsgivare anlitar bemanningsföretag som utnyttjar arbetskraft från låglöneländer. Dessa arbetare kan ha löner som bara är en bråkdel av vad som anges i kollektivavtalen och usla arbetsvillkor. Dessutom saknar de fackliga rättigheter och är ofta rädda för att ha kontakt med facket av rädsla för att bli av med jobbet (Uppdrag Granskning visade på ett exempel där jobbarna var rädda för fysiska repressalier från bemanningsföretaget i fråga!).

Mot denna allvarliga bakgrund tog vi, på fullmäktige i Umeå den 23 februari, upp om att kommunen måste kräva att entreprenörer och underentreprenörer ska följa kollektivavtal och svenska lagar för arbetsmarknaden. Vi hänvisade till Socialdemokraterna och LO:s gemensamma program ”Ordningsregler för svensk arbetsmarknad”. Dessa regler handlar bland annat om att det inom byggbranschen ska finnas en huvudentreprenör som har ansvaret för att det betalas arbetsgivaravgifter och kollektivavtalsenliga löner i hela kedjan av underleverantörer.

Vidare pekade vi också på att Malmö, Göteborg och Stockholm infört den s.k ”Vita jobb”-modellen. Den går ut på att kommuner ska skriva in krav på avtalsenliga löner i sina upphandlingar, av både huvudentreprenörer och underleverantörer. Den entreprenör som inte följer kollektivavtalet kan förlora sitt uppdrag och kan till och med bli skadeståndsskyldig. I Malmö har kommunen dessutom använt sig av facket för att kontrollera att företagen följer avtalen.

Det skriftliga svaret från Christer Lindwall (S), personalutskottets ordförande, lämnade mycket övrigt att önska. Första raderna löd ”Vi socialdemokrater arbetar inte med pekpinnar utan vårt politiska arbete bygger på tillit och förtroende”. Sedan följde en lång rad funderingar kring hur komplicerat det skulle kunna vara att införa den modell som landets tre största kommuner redan infört.

Med tanke på hur det ser ut på vissa håll inom exempelvis bygg och transportbranschen så råder det ingen tvekan om att ”pekpinnar”, eller till och med tvångsåtgärder, är nödvändiga för att säkerställa schyssta villkor och kollektivavtalsenliga löner.

I den efterföljande debatten var det dock ett annat budskap som fördes fram. Lindwall lovade att S i Umeå skulle införa Vita Jobb-modellen! Detta är bra och bör ske snarast möjligt. Umeås, och Västerbottens, byggjobbare och transportarbetare behöver veta att Umeå kommun drar åt rätt håll i dessa ödesfrågor.

Tomas Westerström

Undersköterska

Lämna en kommentar