Inrikes

Kaplans moduler – en första panikreaktion

Davis Kaza
Publicerad i
#82
Lästid 3 min

I förra numret av NyA beskrev vi samhällets brist på beredskap när det gäller att ordna med bostäder åt det stora antal flyktingar, och deras anhöriga, som väntas få uppehållstillstånd de kommande åren. Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) har föreslagit att modulbostäder ska byggas för att klara behovet av bostäder. Men undersökningar visar att dessa riskerar att bli de sämsta och dyraste bostäderna någonsin.

Det är fastighetskonsulterna Evidens som gjort undersökningen på uppdrag av byggföretagen Veidekke och JM. Undersökningen kommer fram till att modulbostäderna blir en extremt dyr lösning. Kvadratmeterkostnaden för en modullägenhet skulle hamna på nästan 3 400 kronor. En modulbostad motsvarande en normal trea på 70 kvm skulle gå lös på hela 19 800 kr/mån! Detta är dyrare än exempelvis det exklusiva boendet i skyskrapan Turning Torso i Malmö, där kvadratmeterhyran ”bara” ligger på dryga 2 000 kr.

Lennart Weiss, kommersiell direktör på byggföretaget Veidekke och tidigare S-politiker, skräder inte orden när han kommenterar modulbostäderna i tidningen Dagens Samhälle. Weiss kallar modulbostäderna för ”de sämsta bostäderna till de högsta kostnaderna någonsin”. Han fortsätter: ”Modulhusen är ett ekonomiskt, socialt och politiskt haveri. Det leder till utanförskap och visar att Sveriges politiker inte klarar av en helhetssyn på bostadsfrågan”.

Skälet till de höga kostnaderna är att modulbostäderna måste skrivas av på tio, max 15, år. Den vanliga avskrivningstiden för flerbostadshus brukar ligga på 30-50 år. Modulbostädernas korta avskrivningstid beror på att de måste byggas på tillfälliga bygglov, som kan ger i höst tio år. Sedan kan de förlängas i högst fem år till. Men även om modulbostäderna skrivs av på 15 år istället för tio så blir de dyrare än lägenheterna i Turning Torso.

Bostadsminister Kaplan (MP) bekymras dock inte över sådana världsliga ting som kostnader, markbehov och förödande kritik från experter. I Ekots lördagsintervju den 4 april påstår ministern, på fullaste allvar, att avskrivningstiderna för modulerna kan förlängas genom att bostäderna förflyttas efter 10-15 år! Vad som ska hända med de vatten- och avloppsledningar som dragits eller de lek- och parkeringsplatser som byggts i anslutning till modulbostadsområdena kan inte Kaplan svara på. Vi kan tillägga frågan om vart hyresgästerna som bor i modulerna ska ta vägen, eller hur modulerna rent fysiskt ska överleva en flytt. Dessa frågor, ställda av verkligheten, är Kaplan svaret skyldig. Men ministern lever ett liv i förnekelse.

I intervjun framgår att Kaplan även vill luckra upp lagstiftningen. Bostäder ska få byggas på mark i områden som anses ha för höga bullernivåer. Forskningen har visat att en långvarig exponering för buller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, sömnstörningar, inlärningssvårigheter och nedsatt prestationsförmåga. Bostadsministern är dock beredd att bortse från bullrets hälsoeffekter. Han vill öppna för bostadsbyggande i miljöer som har mer buller än idag. Risken är att Kaplans modulbostäder inte bara blir de dyraste och sämsta lägenheterna någonsin. De riskerar även att bli de mest hälsofarliga.

Regeringens totala brist på planering och beredskap för bostadsbyggandet riskerar att skapa en helt ny typ av utanförskapsområden, där flyktingar och arbetslösa ungdomar döms till ett liv i dyra baracker och hälsofarliga miljöer. Detta är en första panikreaktion på konsekvenserna av den nya kompromisslösa asylpolitiken.

Läs även:

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar