Internationellt

Likheterna mellan dagens Grekland och mellankrigstidens Tyskland är många och skrämmande

Publicerad i
#85
Lästid 3 min

Krisen i Grekland har under de senaste veckorna ytterligare skärpts. Likheterna är många och skrämmande mellan det som sker i dagens Grekland och händelseutvecklingen i Tyskland under de femton åren mellan slutet på Första Världskriget och Nazismens maktövertagande (perioden 1918 – 1933). Det finns naturligtvis även stora skillnader.

Grekland har inte just besegrats i vad som då var världshistoriens ditttills mest förödande krig – både vid fronten och för civilbefolkningen bakom fronten. Men det finns inget land i Europa, efter år 1933, där likheterna med situationen i Tyskland under 20-talet har varit så stora som i dagens Grekland.

Låt oss beskriva några av dessa likheter.

a) En katastrofal ekonomisk situation med enorm arbetslöshet utlöst av en global ekonomisk kris:
Tyskland börskraschen i New York 1929.
Grekland den stora ekonomiska recession som slog ut i full blom 2008.

b) Diktat från utlandet som på tvingar landet dramatiska försämringar i levnadsstandarden: Tyskland på 20-talet via de brutala fredsvillkoren i Versailles och som påtvingades landet av segrarmakterna i kriget (främst Frankrike). Grekland de brutala åtstramningar som just här och nu på tvingas landet av EU-länderna (främst Tyskland) samt av IMF.

c) Oförmågan från de stora arbetarpartierna att visa en väg ut ur eländet:
Tyskland Socialdemokraterna lyckades inte hejda de ekonomiska katastroferna efter slutet på Första Världskriget. Partiet kom istället att stå som en symbol för den så förödande freden i Versailles. Därför komma de att framställas som förrädare främst av extremhögern/nazisterna men även av kommunisterna.
Grekland här den Syriza-ledda regeringen just röstat igenom en uppgörelse i det grekiska parlamentet, dikterat av Troj-kan. Detta trots att partiet både vann valet i januari och den nyss genomförda folkomröstningen på löftet att stoppa den från utlandet dikterade åtstramningspolitiken. Vilket öppnar för kritik mot den Syriza-ledda regeringen både från fascisterna i Gyllene gryning och från kommunisterna.

d) Oförmågan att ena socialdemokrater och kommunister å ena sidan, medan extremhögern och militären/polisen lyckas ena sig å den andra sidan:
Tyskland var socialdemokraterna oförmögna att bekämpa nazisterna ”på gatan” under 20-talet. Medan kommunisterna såg socialdemokraterna som en viktigare fiende än Hitlers nazister (något som bidrog till att Socialdemokraterna huvudsakligen kom att samarbeta med det katolska Centerpartiet). Samtidigt som nazisterna lyckades vinna den så mäktiga militären för sina löften att riva upp freden i Versailles.
Grekland vägrar kommunisterna att samarbeta med premiärminister Tsipras och partiet Syriza. Syriza har dämed tvingats bilda en koalitionsregering tillsammans med högerpartiet ”Oberoende Greker”. Samtidigt som nazistpartiet Gyllene Gryning har används som hjälppolis av den brutala grekiska kravallpolisen, bland annat i rasistiska angrepp på invandrare och på strejkande arbetare.

e) Den politiska fegheten som stoppade arbetarpartierna från att rensa ut den gamla högern från polisen och militären:
Tyskland var Socialdemokraterna för politiskt fega för att inrätta en fullt ut demokratisk konstitution efter krigs-slutet 1918. Inrättandet av en demokratisk konstution skulle ha gjort rent hus med det gamla kejsardömets kvarlevor. Som främst bestod av den enorma makt som militären kom fortsätta att besitta, även efter det att det gamla auktoritära och odemokratiska kejsardömet hade fallit. Något som Hitler kom att utnyttja till fullo för att manövrera sig till makten. Ett maktövertagande som aldrig varit möjligt utan militärens stöd.
Grekland har inte premiärminister Tsipras och hans parti Syriza gjort rent hus inom statsapparaten. Behovet av att rensa ur de reaktionära befälen inom polisen och den militär är akut. Så sent som 1967-74 styrde militären Grekland i form av en diktatur.

Läs mer:

Lämna en kommentar