Ledare

Den Nya Kompromisslösa Asylpolitiken

Publicerad i
#88
Lästid 3 min

När vi lanserade begreppet den Nya Kompromisslösa Asylpolitiken skrämde denna formulering några personer som kallade sig ”vänster”. Därför vill vi göra en sak fullständigt klar. Arbetarpartiet är inget ”vänster-parti”. Arbetarpartiet är ett … arbetarparti.

Vi socialister anser att samhället bygger på olika klasser, med skilda intressen, och i den konflikten har vi tagit ställning. För arbetarklassen. Vad är en arbetare idag? I vår definition ingår folk inom industri och äldreomsorg, för- och grundskola, sjukvård samt privat service och handel. Till arbetarklassen räknar vi svetsare och undersköterskor, lärare och sjuksköterskor, kassörerna på ICA samt McDonald’s-anställda.

För oss är ordet vänster idag, i det närmaste, synonymt med ”snäll”. Vissa tävlar om att vara mest till vänster. Vi deltar inte i denna tävling. Den överlåter vi till ”snäll-isterna”. Arbetarpartiet är ingen välgörenhetsinrättning som sysslar med ”mänsklighetens bästa”. Vi bedriver klasskamp. För oss handlar politik om att sträva efter arbetarklassens bästa. Det är på detta sätt vi vill rädda mänskligheten – undan kapitalismen.

Vår klassmässiga ståndpunkt gör det lättare för oss att ta ställning emot den politiska linje – från både regering och allians – som vi kallar den Nya Kompromisslösa Asylpolitiken. Låt oss gå igenom vad denna kompromisslöshet betyder för arbetare, tjänstemän och alla unga som hoppas få ett jobb.

Enighet bakom avvecklad välfärd – i asylpolitikens namn?
Det är uppenbart att flyktingpolitiken används, medvetet, för att angripa arbetarnas rättigheter och riva upp trygghetssystemen. Det är lika uppenbart att regering, opposition och borgarmedia (finns det någon annan) försöker skapa en nationell samling bakom denna kontrarevolution. Detta är vad vi gett namnet den Nya Kompromisslösa Flyktingpolitiken.

Moroten är att låta alla som håller käften om kontrarevolutionen komma in i den politiska värmen och få kallas sig för ”humanister”. Man får vistas i samma politiska sfär som de stora partiernas ledare och tidningarnas chefredaktörer. Piskan stämplar oss, som försöker slå vakt om kollektivavtal och välfärdssystem, som rasister. Vänsterns snällister – de nyttiga idioterna – ställer givetvis upp tillsammans med partiledare och chefredaktörer och yyylar av ursinne över oss som har politisk ryggrad nog att slå vakt om kollektivavtal och välfärdssystem.

Det sätts alltid ett tak för antalet asylsökande. Men taket kan sättas på två olika sätt. Antingen genom ett medvetet beslut. Eller genom att vänta till dess att samhällssystemen börjar krascha. Och det är där vi står nu. Detta erkänns av statsministern, utrikesministern, inrikesministern och migrationsministern samt nu även av finansministern – i den av oss refererade intervjun i Dagens Samhälle (se sid 4-5). Så varnade exempelvis Margot Wallström för en ”systemkollaps” (DN 30/10). En systemkollaps kommer obönhörligen att slå mot kollektivavtal, fackföreningar, sjukvård, skola och äldreomsorg. En systemkollaps kommer, på ett medvetet sätt, att utnyttjas mot arbetarklassen. Det är vår uppgift att försöka organisera ett försvar av hotade fackliga rättigheter och av samhällets trygghetssystem.

Hur flyktingvågens kostnader ska finansieras tas enbart upp som en skattefråga. Men hela situationen skriker efter löntagarkontrol över företagens vinster och investeringar. Och den sammanlagda vinsten för Sveriges 50 framgångsrikaste företag uppgick ifjol till 539 miljarder kr före skatt!

Här finns det resurser.

Läs även:

Lämna en kommentar