Inrikes

Sida-rapport om konsekvenserna av minskat utlandsbistånd

Publicerad i
#88
Lästid 1 min

Sida har, på uppdrag av Utrikesdepartementet, utrett konsekvenserna av att dramatiskt minska utlandsbiståndet i syfte att finansiera flyktingmottagandet hemma i Sverige. Vi redogjorde för tre exempel i pappersupplagan av Nya Arbetartidningen nr 88:

  • 1 miljon krisdrabbade människor får inte tillgång till rent vatten.
  • 156 000 barn får inte behandling för akut undernäring.
  • 650 000 krisdrabbade människor får inte tillgång till hälsoinrättningar.

De fulla konsekvenserna kan du läsa om i följande artikel från Sveriges Television:
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/vad-hander-om-det-svenska-bistandet-halveras

Läs även:

Lämna en kommentar